Bałtycki Naukowiec

Bałtycki Naukowiec

Ministerstwo Edukacji i Nauki, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki„, przyznało Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – PIB dofinansowanie na realizację projektu pt. ”Bałtycki Naukowiec – cykl filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych”. Koordynatorem zadania jest Akwarium Gdyńskie MIR-PIB.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Co powstanie w ramach projektu?

Projekt obejmie realizację cyklu 12 filmów tj. video-reportaży popularno-naukowych dla dzieci szkolnych. Filmy przyjmą formę „spotkań z naukowcami”. Kolejne odcinki Bałtyckiego Naukowca, będą współczesnym sposobem dotarcia przez oceanografów do młodych odbiorców z wiedzą z zakresu nauk „science”.

Kto wystąpi w filmach i o czym będzie mowa?

Naukowcy oraz osoby związane z tematem oceanografii opowiedzą o zagadnieniach dotyczących Morza Bałtyckiego, swojej pracy, przeprowadzonych badaniach oraz urządzeniach, których używają do ich realizacji. Kamera zawita także na statek badawczy pływający po wodach Bałtyku.

Do kogo będą skierowane filmy?

Filmy zostaną nagrane z myślą o dzieciach w wieku 8-12 lat. Każdy film trwać będzie 3-5 minut, co daje łącznie blisko 60 minut materiału filmowego! Każdy z filmów wzbogacony zostanie w napisy w języku polskim oraz tłumacza polskiego języka migowego PJM. Powstaną także wersje wzbogacone w napisy w języku angielskim.

Od kiedy będzie można oglądać filmy?

Filmy emitowane będą z częstotliwością 1 odcinek co miesiąc, rozpoczynając w kwietniu 2022, a kończąc w marcu 2023.

Gdzie będzie można zobaczyć filmy?

Filmy opublikowane zostaną w wolnym dostępie online na kanałach YouTube oraz Facebook, a także na www Akwarium Gdyńskiego i stronie Ocean Literacy. Śledź nasze social media!!

Jak brzmią tytuły poszczególnych filmów?

Ryby Morza Bałtyckiego”, „Zrównoważone rybołówstwo”, „Wodorosty Bałtyku”, „Wybrzeże Bałtyku a zmiany klimatu”, „Mikroplastik”, Plankton – leki z błękitnej apteki, „Morze w PL kulturze, czyli spacer w poszukiwaniu morza na lądzie”, „Rola bezkręgowców bałtyckich”, „Statki badawcze-pływające laboratoria, „Biopaliwa”, „Broń chemiczna w Bałtyku”, „Bezpieczeństwo żywności pochodzenia morskiego”.

Partnerzy projektu:

Instytut Oceanologii PAN

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni

Instytut Kultury Miejskiej

Hevelianum

MSC

Patroni projektu:

European Marine Science Educators Association EMSEA

Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego FRAG


Zobacz odcinki Bałtyckiego Naukowca!

Skip to content