Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Klub Młodego Odkrywcy Mórz

Klub Młodego Odkrywcy Mórz gromadzi dzieci i młodzież do 16 roku życia, które ciekawi piękno podwodnego świata. Członkostwo w Klubie daje możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, udziału w dedykowanych zabawach edukacyjnych oraz niepowtarzalną okazję do bliższego poznania pracy akwarysty.

Zasady członkostwa w Klubie

I. Organizacja klubu
1. „Klub Młodego Odkrywcy Mórz” został powołany do życia w celu popularyzowania wiedzy na temat mórz.
2. Siedziba Klubu mieści się w budynku Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy al. Jana Pawła II 1, 81-345
Gdynia.
3. Pracami Klubu zarządzają pracownicy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
4. Klub rozpoczął swoją działalność 30 stycznia 2011 r.
II. Członkostwo
1. Członkiem Klubu może został osoba, która ma mniej niż 16 lat.
2. Datą rozpoczęcia członkostwa w Klubie jest dzień wypełnienia karty klubowej, dostępnej po wykupieniu biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
3. Przy każdej kolejnej wizycie w Akwarium Gdyńskim Członkowie Klubu zdobywają kolejną pieczątkę na karcie klubowej.
4. Członkowie „Klubu Młodego Odkrywcy Mórz” czynnie uczestniczą w życiu codziennym Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, podejmując stawiane przez Klub zadania, za które zdobywają określoną ilość pieczątek, umieszczanych na karcie klubowej.
5. Informacje o zadaniach i wydarzeniach specjalnych dla klubowiczów zamieszczane będą na stronie internetowej Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB: www.akwarium.gdynia.pl oraz na facebooku.
6. Zadania stawiane klubowiczom nie zawsze będą wiązały się z przybyciem do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. W przypadku zadań wykonywanych poza budynkiem Akwarium Gdyńskiego Członkowie zostaną powiadomieni o terminie zgłaszania się po pieczątki.
7. Karta Klubu ma roczny termin ważności.
8. Po roku Członkowie Klubu wymieniają kartę na nową. Wymiana kart Klubu możliwa jest w kasie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
9. Pierwszą pieczątkę klubowicz zdobywa odwiedzając Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, co wiąże się z wykupieniem biletu wstępu i wypełnieniem karty Klubu.
10. Członkowie Klubu po zebraniu określonej liczby pieczątek zapraszani są na wydarzenia specjalne, organizowane wyłącznie z myślą o Klubowiczach lub korzystają z możliwości bezpłatnego odwiedzenia Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w wybranym przez siebie terminie.
11. Członkom Klubu w dzień urodzin, po okazaniu karty Klubu przysługuje bezpłatny wstęp do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.

Koordynator: Dominika Wiśniewska / dwisniewska@mir.gdynia.pl / +48 58 732 66 07

Skip to content