Klub Młodego Odkrywcy Mórz

Klub Młodego Odkrywcy Mórz gromadzi dzieci i młodzież do 16 roku życia, które ciekawi piękno podwodnego świata. Członkostwo w Klubie daje możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, udziału w dedykowanych zabawach edukacyjnych oraz niepowtarzalną okazję do bliższego poznania pracy akwarysty.

Zasady członkostwa w Klubie

I. Organizacja klubu

 1. „Klub Młodego Odkrywcy Mórz” został powołany do życia w celu popularyzowania wiedzy na temat mórz.
 2. Siedziba Klubu mieści się w budynku Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia.
 3. Pracami Klubu zarządzają pracownicy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
 4. Klub rozpoczyna swoją działalność 30 stycznia 2011 r.

II. Członkowstwo

 1. Członkiem Klubu może został osoba, która ma mniej niż 16 lat.
 2. Datą rozpoczęcia członkostwa w Klubie jest dzień wypełnienia karty klubowej, dostępnej po wykupieniu biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
 3. Przy każdej kolejnej wizycie w Akwarium Gdyńskim Członkowie Klubu zdobywają kolejną pieczątkę na karcie klubowej.
 4. Członkowie „Klubu Młodego Odkrywcy Mórz” czynnie uczestniczą w życiu codziennym Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, podejmując stawiane przez Klub zadania, za które zdobywają określoną ilość pieczątek, umieszczanych na karcie klubowej.
 5. Informacje o zadaniach i wydarzeniach specjalnych dla klubowiczów zamieszczane będą na stronie internetowej Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB: www.akwarium.gdynia.pl oraz na facebooku: www.facebook.com/pages/Akwarium-Gdynskie/123560581018651
 6. Zadania stawiane klubowiczom nie zawsze będą wiązały się z przybyciem do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
  W przypadku zadań wykonywanych poza budynkiem Akwarium Gdyńskiego Członkowie zostaną powiadomieni o terminie zgłaszania się po pieczątki.
 7. Karta Klubu ma roczny termin ważności.
 8. Po roku Członkowie Klubu wymieniają kartę na nową. Wymiana kart Klubu możliwa jest w kasie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
 9. Pierwszą pieczątkę klubowicz zdobywa odwiedzając Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, co wiąże się z wykupieniem biletu wstępu i wypełnieniem karty Klubu.
 10. Członkowie Klubu po zebraniu określonej liczby pieczątek zapraszani są na wydarzenia specjalne, organizowane wyłącznie z myślą o Klubowiczach lub korzystają z możliwości bezpłatnego odwiedzenia Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w wybranym przez siebie terminie.
 11. Członkom Klubu w dzień urodzin, po okazaniu karty Klubu przysługuje bezpłatny wstęp do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.