Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Przestrzeń dydaktyczna

Centrum Edukacji prowadzi zajęcia w pięciu bogato wyposażonych salach, pobliskiej marinie oraz na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego. Podczas zajęć wykorzystujemy okazy zebrane przez dekady pracy naukowców z MIR-PIB.

Laboratorium Biologiczne

Sala przystosowana do prowadzenia zajęć laboratoryjno-badawczych dla grup maksymalnie 25 osobowych. Wyposażona jest w meble laboratoryjne; mikroskopy stereoskopowe; szkło laboratoryjne; przyrządy do pobierania próbek, przeznaczone dla uczestników zajęć warsztatowych, a także sprzęt multimedialny, który umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowszych technik prezentacji obrazu oraz wizualizer pozwalający obserwować organizmy na dużym ekranie.

Multimedialna Sala Ekologii Morza

Sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny wysokiej jakości. W pomieszczeniu tym odbywają się klasyczne zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem binokularów – dla uczniów z klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Badacze stykają się podczas proponowanych zajęć z tematyką szeroko rozumianej ekologii środowiska wodnego i lądowego. Sala przewidziana jest dla grup maksymalnie 25 osobowych.

Płetwusiowo

Sala ta jest pomieszczeniem stworzonym z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Wyposażona jest w narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć metodami nauki interaktywnej, co umożliwia zainteresowanie maluchów podwodnym światem. W kolorowej sali pełnej pluszowych, morskich zwierzaków, realizowane są zajęcia angażujące wyobraźnię naszych najmłodszych gości. „Płetwusiowo” mieści maksymalnie 25 dzieci.

Sala Kinowa

Sala Kinowa jest klimatyzowanym pomieszczeniem wykładowym i konferencyjnym. Została oddana do użytku w czerwcu 2005 roku. Przeznaczona jest do organizacji spotkań edukacyjnych, głównie prezentacji wykładów multimedialnych oraz wyświetlania projekcji filmowych, dla maksymalnie 50 osób.

Pracownia Wszechoceanu

Pracownia Wszechoceanu to najnowsza sala Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego, ukończona w 2019 roku. Wyposażona jest w sprzęt multimedialny, lupy, narzędzia przeznaczone do zajęć terenowych, a także wszystkie inne niezbędne elementy przestrzeni dydaktycznej. Pracownia mieści maksymalnie 30 słuchaczy i jest przeznaczona zarówno do prowadzenia zajęć z dziećmi z klas I-IV szkoły podstawowej, jak i specjalistycznych laboratoriów z grupami ze szkół ponadpodstawowych, m.in. z zakresu chemii wody, anatomii ryby.

Eksperymentalna Pracownia Wody

Laboratorium badawcze, w którym na co dzień pracownicy Centrum Edukacji analizują parametry wody ze zbiorników ekspozycyjnych.

Skip to content