Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Przestrzeń dydaktyczna

Centrum Edukacji prowadzi zajęcia w pięciu bogato wyposażonych salach, pobliskiej marinie oraz na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego. Podczas zajęć wykorzystujemy okazy zebrane przez dekady pracy naukowców z MIR-PIB.

Eksperymentalna Pracownia Wody

Zajęcia prowadzone w Eksperymentalnej Pracowni Wody są uzupełnieniem zajęć edukacyjnych z chemii wody. Zajęcia w tej sali prowadzone są w grupach 10-12 osobowych, poznajemy działanie filtrów odwróconej osmozy służące do odsalania wody, czy złóż jonitowych zmniejszających jej twardość ogólną. Prezentowane są sposoby oczyszczania wody morskiej na przykładzie akwarium rafowego. Dodatkowe stanowiska wyjaśniają, czym jest efekt cieplarniany oraz jaki odczyn ma woda deszczowa i z czego to wynika. Eksperymenty pozwalają „dotknąć” sposobów usuwania fosforu ze ścieków, wykorzystując modelową oczyszczalnię ścieków. Pokaz kończy się prezentacją multimedialną.

Laboratorium Biologiczne

To sala przystosowana do prowadzenia zajęć laboratoryjno-badawczych, wyposażona w meble laboratoryjne oraz mikroskopy stereoskopowe, szkło laboratoryjne oraz przyrządy do pobierania próbek, przeznaczone dla uczestników zajęć warsztatowych. W czasie pandemii sala jest przystosowana do prowadzenia zajęć dla grup maksymalnie 20 osobowych. Do wyposażenia sali należy sprzęt multimedialny, który umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowszych technik prezentacji obrazu oraz wizualizer pozwalający obserwować organizmy na dużym ekranie.

Multimedialna Sala Ekologii Morza

Sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny wysokiej jakości. W Multimedialnej Sali Ekologii Morza odbywają się klasyczne zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem binokularów – dla uczniów z klas V-VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych i liceów.
Badacze stykają się podczas proponowanych zajęć z tematyką szeroko rozumianej ekologii środowiska wodnego i lądowego. Sala przewidziana jest dla grup maksymalnie 24 osobowych.

Płetwusiowo

Sala ta jest pomieszczeniem stworzonym z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Sala jest wyposażona w narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć metodami nauki interaktywnej, co umożliwia zainteresowanie maluchów problemami ekologii. W kolorowej sali pełnej pluszowych, morskich zwierzaków, realizowane są zajęcia angażujące wyobraźnię naszych najmłodszych gości.

Sala Kinowa

Sala Kinowa jest klimatyzowanym pomieszczeniem wykładowym i konferencyjnym. Została oddana do użytku w czerwcu 2005 roku. Przeznaczona jest do prezentacji wykładów multimedialnych oraz przeprowadzania projekcji filmowych. Wyposażona jest w projektor multimedialny, notebook, odtwarzacz DVD i VHS, przestrzenne nagłośnienie oraz przyłącze sieci internetowej. W czasie pandemii Sala Kinowa przeznaczona jest dla maksymalnie 30 osób.

Pracownia Wszechoceanu

Pracownia Wszechoceanu to najnowsza sala laboratoryjna w Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego, ukończona w 2019 roku. Jak inne sale wyposażona jest w sprzęt multimedialny, mikroskopy, narzędzia przeznaczone do zajęć terenowych, a także wszystkie inne niezbędne elementy przestrzeni dydaktycznej. Sala ta mieści maksymalnie 30 słuchaczy i jest przeznaczona dla zajęć z 6-latkami oraz dziećmi z klas I-IV szkoły podstawowej.

Skip to content