Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Przestrzeń dydaktyczna

Centrum Edukacji prowadzi zajęcia w sześciu bogato wyposażonych salach, pobliskiej marinie oraz na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego. Podczas zajęć wykorzystujemy okazy zebrane przez dekady pracy naukowców z MIR-PIB.

Laboratorium Biologiczne

Sala przystosowana do prowadzenia zajęć laboratoryjno-badawczych dla grup maksymalnie 25 osobowych. Wyposażona jest w mikroskopy stereoskopowe, lupy; szkło laboratoryjne, przyrządy do pobierania próbek, przeznaczone dla uczestników zajęć warsztatowych, a także sprzęt multimedialny, który umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik prezentacji obrazu oraz wizualizer pozwalający obserwować organizmy na dużym ekranie.

Multimedialna Sala Ekologii Morza

W tej Sali odbywają się klasyczne zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem lup oraz binokularów. Uczniowie stykają się podczas proponowanych zajęć z tematyką szeroko rozumianej ekologii środowiska wodnego i lądowego. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt multimedialny, który umożliwia prowadzenie spotkań edukacyjnych z wykorzystaniem technik prezentacji obrazu oraz wizualizer, który pozwala na obserwację organizmów w czasie rzeczywistym, na dużym ekranie. Sala przewidziana jest dla grup maksymalnie 25 osobowych.

Płetwusiowo

Sala ta jest przestrzenią stworzonym z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Wyposażona jest w narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć metodami nauki interaktywnej, co umożliwia zainteresowanie maluchów podwodnym światem. W kolorowej sali pełnej pluszowych, morskich zwierzaków, realizowane są zajęcia angażujące wyobraźnię naszych najmłodszych gości. „Płetwusiowo” zaprojektowane jest do prowadzenia zajęć dla grup maksymalnie 25 osobowych.

Sala Kinowa

Sala Kinowa jest klimatyzowanym pomieszczeniem wykładowym i konferencyjnym. Przeznaczona jest do organizacji spotkań o charakterze edukacyjnym dla maksymalnie 50 osób, prezentacji wykładów multimedialnych oraz przeprowadzania projekcji filmowych. Wyposażona jest w projektor multimedialny, notebook, przestrzenne nagłośnienie oraz przyłącze sieci internetowej.

Pracownia Wszechoceanu

Pracownia Wszechoceanu to najnowsza sala Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego, oddana do użytku w 2019 roku. Przestronne pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt multimedialny, lupy, narzędzia przeznaczone do zajęć terenowych, a także wszystkie inne niezbędne elementy przestrzeni dydaktycznej. Pracownia mieści maksymalnie 30 słuchaczy i jest przeznaczona zarówno do prowadzenia zajęć z dziećmi ze szkół podstawowych, jak i specjalistycznych laboratoriów z grupami ze szkół ponadpodstawowych, m.in. z zakresu chemii wody, anatomii ryby.

Eksperymentalna Pracownia Wody

Laboratorium badawcze, wyposażone w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, służy pracownikom Centrum Edukacji do regularnego wykonywania analiz fizykochemicznych wody ze zbiorników ekspozycyjnych i pomieszczeń hodowlanych w celu kontroli parametrów tj. amoniak, azotany (V), azotany (III), fosforany, pH, zasolenie, zawartość Mg, Ca, twardość węglanowa, twardość ogólna; a także prowadzenia dokumentacji w danym zakresie. W Eksperymentalnej Pracowni Wody mają miejsce kameralne zajęcia edukacyjne z udziałem studentów, którzy realizują program praktyk zawodowych w naszej placówce.

Skip to content