Regulamin zwiedzania

Poniżej, w pliku PDF (zaktualizowanym 1 lipca, 2020), znajdziecie Państwo pełen regulamin zwiedzania, do którego lektury zachęcamy. Sytuacja epidemiologiczna kraju sprawiła, że musiał ulec on modyfikacji. Punkty, na które chcielibyśmy, by zwrócili Państwo uwagę:

 • Kasy i wejście do Akwarium Gdyńskiego, zamykane są 30 minut przed zamknięciem obiektu.
 • Rekomendujemy zakup biletów przez Internet.

Bilety można zakupić na stronie: https://sklep.akwarium.gdynia.pl/ z 30dniowym wyprzedzeniem, wybierając konkretną godzinę wejścia na ekspozycję.

Bilety internetowe dostępne są najpóźniej do dnia poprzedzającego planowaną wizytę. Oznacza to, że jeżeli chcielibyście odwiedzić akwarium w dniu, w którym podejmujecie o tym decyzję, bilety będziecie mogli zakupić wyłącznie w kasie Akwarium. W takim wypadku należy się liczyć z faktem, iż może ich zwyczajnie zabraknąć.

Od 1 lipca zmieniają się zasady zwiedzania i sprzedaży biletów. Limit osób przebywających jednocześnie w obiekcie zostaje zwiększony do 350, jednocześnie zostaje zniesiona limitowana sprzedaż biletów na określone godziny.

 • Zakupione bilety są jednorazowego użytku i nie podlegają zwrotowi.
 • Ekspozycje Akwarium Gdyńskiego można zwiedzać wyłącznie indywidualnie.

Na czas obowiązywania obostrzeń, związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zawieszona zostaje możliwość zwiedzania  Akwarium Gdyńskiego przez grupy zorganizowane. Przez grupę zorganizowaną rozumiemy osób wspólnie uczestniczącą w wyjeździe zorganizowanym przez placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, organizacje itp., stanowiącą dla usługodawcy jeden podmiot.

 • Dzieci w wieku do lat 13 muszą przebywać pod opieką osób dorosłych.
 • Akwarium Gdyńskiego nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 • Osoby, którym przysługują bilety zniżkowe/ulgowe/bezpłatne, muszą dysponować odpowiednim dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień
 • Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu, zobowiązane są do wygenerowania karty wstępu w sklepie internetowym Akwarium Gdyńskiego lub odebrania jej w kasie Akwarium
 • Akwarium Gdyńskie należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez obsługę.
 • W uzasadnionych przypadkach, na przykład celem dezynfekcji powierzchni, mogą występować zmiany terminów dostępności ekspozycji, czasowe wyłączenia jej części oraz przerwania realizacji świadczonych usług.
 • Szatnia i szafki depozytowe pozostają wyłączone z użytkowania, do odwołania. Wózki dziecięce można pozostawiać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez obsługę.
 • Możliwość wypożyczania przewodników multimedialnych zostaje zawieszona do odwołania.
 • Na ekspozycjach może przebywać jednorazowo maksymalnie 350 osób. Niektóre sale, windy oraz toalety, objęte są szczegółowymi limitami, do których również należy się dostosowywać
 • Na całym terenie Akwarium Gdyńskiego, obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (nie dotyczy on jedynie dzieci do 4 r.ż.).

Osoby, które nie będą się dostosowywały do tego przepisu, nie będą mogły wejść na teren AG. Będą też wypraszane z budynku Akwarium.

 • Po wejściu do Akwarium Gdyńskiego, należy zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy bramkach wejściowych.
 • Nienależy dotykać elementów ekspozycji, w tym gablot, szyb zbiorników oraz powstrzymanie się od wkładania rąk do otwartych zbiorników ekspozycyjnych.
 • Należy zachować co najmniej 2-metrowy dystans społeczny w stosunku do osób, które spotykamy podczas zwiedzania
 • Fotografowanie i filmowanie z użyciem lampy błyskowej i/lub statywu, w salach z żywymi zwierzętami, jest zabronione.
 • Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych, wymaga zgody Akwarium Gdyńskiego

REGULAMIN ZWIEDZANIA DO POBRANIA