Regulamin zwiedzania

Poniżej, w pliku PDF (zaktualizowanym 10 lipca, 2020), znajdziecie Państwo pełen regulamin zwiedzania, do którego lektury zachęcamy. Sytuacja epidemiologiczna kraju sprawiła, że musiał ulec on modyfikacji. Punkty, na które chcielibyśmy, by zwrócili Państwo uwagę:

 • Kasy i wejście do Akwarium Gdyńskiego, zamykane są 30 minut przed zamknięciem obiektu.
 • Rekomendujemy zakup biletów przez Internet.

Bilety można zakupić na stronie: https://sklep.akwarium.gdynia.pl/ z 30dniowym wyprzedzeniem.

Od 10 lipca zmieniają się zasady zwiedzania i sprzedaży biletów. Limit osób przebywających jednocześnie w obiekcie zostaje zwiększony do 450, jednocześnie zostaje zniesiona limitowana sprzedaż biletów na określone godziny.

 • Zakupione bilety są jednorazowego użytku i nie podlegają zwrotowi.
 • Ekspozycje Akwarium Gdyńskiego można zwiedzać wyłącznie indywidualnie.

Na czas obowiązywania obostrzeń, związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zawieszona zostaje możliwość zwiedzania  Akwarium Gdyńskiego przez grupy zorganizowane. Przez grupę zorganizowaną rozumiemy osób wspólnie uczestniczącą w wyjeździe zorganizowanym przez placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, organizacje itp., stanowiącą dla usługodawcy jeden podmiot.

 • Dzieci w wieku do lat 13 muszą przebywać pod opieką osób dorosłych.
 • Akwarium Gdyńskiego nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 • Osoby, którym przysługują bilety zniżkowe/ulgowe/bezpłatne, muszą dysponować odpowiednim dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień
 • Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu, zobowiązane są do wygenerowania karty wstępu w sklepie internetowym Akwarium Gdyńskiego lub odebrania jej w kasie Akwarium
 • Akwarium Gdyńskie należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez obsługę.
 • W uzasadnionych przypadkach, na przykład celem dezynfekcji powierzchni, mogą występować zmiany terminów dostępności ekspozycji, czasowe wyłączenia jej części oraz przerwania realizacji świadczonych usług.
 • Szatnia i szafki depozytowe pozostają wyłączone z użytkowania, do odwołania. Wózki dziecięce można pozostawiać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez obsługę.
 • Możliwość wypożyczania przewodników multimedialnych zostaje zawieszona do odwołania.
 • Na ekspozycjach może przebywać jednorazowo maksymalnie 450 osób. Niektóre sale, windy oraz toalety, objęte są szczegółowymi limitami, do których również należy się dostosowywać
 • Na całym terenie Akwarium Gdyńskiego, obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (nie dotyczy on jedynie dzieci do 4 r.ż.).

Osoby, które nie będą się dostosowywały do tego przepisu, nie będą mogły wejść na teren AG. Będą też wypraszane z budynku Akwarium.

 • Po wejściu do Akwarium Gdyńskiego, należy zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy bramkach wejściowych.
 • Nienależy dotykać elementów ekspozycji, w tym gablot, szyb zbiorników oraz powstrzymanie się od wkładania rąk do otwartych zbiorników ekspozycyjnych.
 • Należy zachować co najmniej 2-metrowy dystans społeczny w stosunku do osób, które spotykamy podczas zwiedzania
 • Fotografowanie i filmowanie z użyciem lampy błyskowej i/lub statywu, w salach z żywymi zwierzętami, jest zabronione.
 • Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych, wymaga zgody Akwarium Gdyńskiego

REGULAMIN ZWIEDZANIA DO POBRANIA