Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Morski Instytut Rybacki – PIB zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej akwarium.gdynia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego akwarium.gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 7 kwietnia 2005

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01 lipca 2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokładamy starań, by na bieżąco uzupełniać podpisy alternatywne przy obrazkach umieszczonych w witrynie.
 • Część ze starczych opublikowanych nagrań video nie ma napisów. Jeżeli będziesz potrzebował dostępu do nagrań z napisami, zwróć się do nas, a udostępnimy Ci odpowiednie materiały.

Oświadczenie opublikowano dnia 2021.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zrozumiałość i czytelność treści

Nasze treści mogą być czasem skomplikowane ze względu na biologiczny charakter części naszych publikacji. Jednak staramy się, aby  były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity i właściwie stosujemy nagłówki. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Postrzegalność strony

Strona udostępnia funkcje, za pomocą których użytkownik może:

 • zwiększyć/zmniejszyć czcionkę;
 • obejrzeć stronę w skali szarości;
 • obejrzeć stronę w wysokim kontraście;
 • obejrzeć stronę w kontraście negatywnym;
 • umieścić jasne tło pod wszystkimi tekstami;
 • podkreślić wszystkie linki;
 • zmienić czcionkę na bardziej czytelną.

By skorzystać z funkcji należy kliknąć ikonę umieszczoną w lewym górnym rogu witryny przedstawiającą osobę na wózku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt przez adres poczty elektronicznej sekretariat@mir.gdynia.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 735 62 32.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność architektoniczna

Adres:

Akwarium Gdyńskie, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia

Dostępność wejścia i wyjścia:

Akwarium znajduje się na Molu Południowym. Do obiektu prowadzą dwa wejścia:

 1. Do części ekspozycyjnej budynku prowadzi jedno wejście od strony placu zaopatrzone w rampę podjazdową dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.
  • Dostęp do wejścia nie posiada progów.
  • Przy drzwiach znajdują się okna kasowe wyposażona w systemy głośnomówiące.
  • Drzwi wejściowe dla osób niepełnosprawnych są otwierane na wezwanie przez pracowników ochrony.
  • Wyjście z budynku również jest pozbawione progów i zaopatrzone rampę podjazdową.
  • Kasa Akwarium Gdyńskiego znajduje się na parterze budynku.
  • W okresie letnim goście Akwarium Gdyńskiego wchodzą do budynku wejściem przez antresolę, które posiada schody.
  • Osoby niepełnosprawne i osoby z wózkami wpuszczane są przez wejście główne na parterze budynku, drzwi wejściowe do obiektu otwierane są na wezwanie przez pracowników ochrony obiektu, zapewniając swobodny wjazd.
  • Wejście i wyjście z powierzchni ekspozycyjnej odbywają się przez bramki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z wózkami, przez które zapewniony jest swobodny przejazd.
 2. Do części biurowej obiektu prowadzi jedno wejście od strony parkingu wewnętrznego obiektu – wejście to nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach i osób z wózkami dziecięcymi.

Dostępność kondygnacji budynku:

 1. Część ekspozycyjna: poruszanie się między kondygnacjami parteru oraz pięter 1 i 2, dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami jest zapewniona przez windę, która zapewnia dostęp do wszystkich ekspozycji oprócz jednej znajdującej się na III piętrze obiektu (Sala Bałtycka). Pierwotnie dostęp do Sali ekspozycyjnej na III piętrze obiektu (Sali Bałtyckiej) zapewniany był przez podnośnik hydrauliczny, który uległ awarii i w ramach rozbudowy Akwarium Gdyńskiego jest modernizowany do pełnowymiarowej windy, która będzie obsługiwała wszystkie kondygnacje obiektu (od -1 do 3). Ponieważ podnośnik, który zazwyczaj zapewnia dostęp do tej Sali jest obecnie remontowany, w chwili obecnej, dostęp do Sali Bałtyckiej dla osób na wózkach możliwy jest z pomocą pracowników Akwarium Gdyńskiego dyżurujących na ekspozycji.
 2. Część biurowa: w części biurowej kondygnacje 1 i 2 piętra są niedostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach i osób z wózkami dziecięcymi.

Dostępność toalet:

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze obiektu, na początku i końcu ścieżki zwiedzania:

 • toaleta w Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB – obok wejścia głównego do obiektu;
 • toaleta w ostatniej sali ekspozycyjnej – Amazonii, na wprost klatki schodowej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content