Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Wolontariat i praktyka

Wolontariat w Akwarium Gdyńskim jest szansą na rozwinięcie przyrodniczych pasji i zdobycie wyjątkowego doświadczenia zawodowego. Jest również szansą na poznanie naszego Akwarium „od kuchni” i poszerzenie wiedzy z zakresu biologii morza. Wolontariuszom proponujemy wykonywanie świadczeń wspomagających działalność Akwarium Gdyńskiego, w szczególności dydaktyczną i hodowlano – pielęgnacyjną, na zasadach określonych w regulaminie wolontariatu.

Wolontariat w Akwarium jest propozycją również dla tych osób, które posiadają nawet niewielkie zasoby wolnego czasu, a chcą wykorzystać swoje uzdolnienia, na rzecz naszych podopiecznych. Wolontariusze pełnią niezwykle ważną rolę w naszym zespole. Ich pasja, zaangażowanie i umiejętności umożliwiają nam prowadzenie wielu projektów oraz podejmowanie nowych zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Świadczenie wolontariatu w Akwarium Gdyńskim odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Przeczytaj regulamin

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Chętne osoby proszone są o uzgodnienie terminu i zakresu świadczeń z koordynatorem wolontariatu.

Praktyka

Jeżeli jesteś zainteresowany/a praktykami w Akwarium Gdyńskim zapoznaj się z formularzem aplikacyjnym przeznaczonym dla praktykantów.

W formularzu w rubryce Proponowana komórka organizacyjna (Zakład/Dział) należy wpisać: Akwarium Gdyńskie.


MIR-PIB informuje, że klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO” znajduje się pod adresem internetowym: https://mir.gdynia.pl/klauzula-rodo/.


Koordynator - Małgorzata Żywicka: +48 58 732 66 22 | mzywicka@mir.gdynia.pl
Skip to content