Wolontariat

Wolontariat w Akwarium Gdyńskim jest szansą na rozwinięcie przyrodniczych pasji i zdobycie wyjątkowego doświadczenia zawodowego. Jest również szansą na poznanie naszego Akwarium „od kuchni” i poszerzenie wiedzy z zakresu biologii morza. Wolontariuszom proponujemy wykonywanie świadczeń wspomagających działalność Akwarium Gdyńskiego, w szczególności dydaktyczną i hodowlano – pielęgnacyjną, na zasadach określonych w regulaminie wolontariatu.

Wolontariat w Akwarium jest propozycją również dla tych osób, które posiadają nawet niewielkie zasoby wolnego czasu, a chcą wykorzystać swoje uzdolnienia, na rzecz naszych podopiecznych. Wolontariusze pełnią niezwykle ważną rolę w naszym zespole. Ich pasja, zaangażowanie i umiejętności umożliwiają nam prowadzenie wielu projektów oraz podejmowanie nowych zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Świadczenie wolontariatu w Akwarium Gdyńskim odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Chętne osoby proszone są o uzgodnienie terminu i zakresu świadczeń z Koordynatorem wolontariatu:
Małgorzata Żywicka
tel: +48 587 326 622
e-mail: malgorzata.zywicka@mir.gdynia.pl

Przeczytaj regulamin

Pobierz formularz zgłoszeniowy