Ceny biletów

Bilety można kupić:

  • w kasie biletowej przed wejściem do Akwarium (kasy zamykane są na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji. Płatności można dokonać kartą lub gotówką).
  • na stronie: sklep.akwarium.gdynia.pl. Jeśli na wybrany dzień nie ma już dostępnych biletów w sklepie internetowym, można je nadal kupić na miejscu, w okienku kasowym.

Informujemy, że nie honorujemy bonów turystycznych.

Bilety Standardowe 

Rodzaj biletu 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
Normalny 32 zł 27 zł
Ulgowy
dzieci od dnia 5 urodzin, uczniowie i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści
22 zł 19 zł
Osoba niepełnosprawna
Bilet przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym. Sala Bałtycka nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
15 zł 15 zł

Dzieci do dnia 5 urodzin otrzymują bilety bezpłatne.

Weryfikacja prawa do ulgowego i bezpłatnego wstępu następuje przed wejściem na ekspozycję.

Bilety rodzinne

 

Oferta obejmuje dzieci od 5 do 18 roku życia. Dzieciom do dnia 5 urodzin przysługuje wstęp bezpłatny (należy pobrać bezpłatną kartę wstępu w kasie).

Bilet rodzinny 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
2 dorosłych + 1 dziecko 70 zł 65 zł
2 dorosłych + 2 dzieci 85 zł 75 zł
2 dorosłych + 3 dzieci 95 zł 85 zł
2 dorosłych + 4 dzieci W kalkulacji kosztu biletu należy do ceny biletu rodzinnego 2+3 (95 PLN) dodać kwotę 15 PLN na każde kolejne dziecko. W kalkulacji kosztu biletu należy do ceny biletu rodzinnego 2+3 (85 PLN) dodać kwotę 19 PLN na każde kolejne dziecko.

Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci, dla każdego z nich należy w kalkulacji kosztu biletu rodzinnego uwzględnić kwotę odpowiedniego biletu ulgowego.

Bilety grupowe

Grupa zorganizowana to grupa osób wspólnie uczestnicząca w wyjeździe zorganizowanym przez placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, organizacje itp., stanowiąca dla usługodawcy jeden podmiot.

Bilety grupowe 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
Normalny 32 zł/os 27 zł/os
Ulgowy 22 zł/os 19 zł/os
Osoba niepełnosprawna 15 zł/os 15 zł/os

Jednemu opiekunowi przypadającemu na 10 uczestników grupy przysługuje wstęp bezpłatny.
Dodatkowo, w okresie maj – czerwiec grupom zorganizowanym (powyżej 15 osób) przysługuje 10% rabatu, a od września do kwietnia 20% rabatu.

Bilet Roczny Imienny – 100 zł

Upoważnia do dowolnej ilości bezpłatnych wstępów do Akwarium Gdyńskiego i jest ważny przez 365 dni, licząc od dnia zakupu w kasie Akwarium Gdyńskiego. Aby skorzystać z Biletu Rocznego należy każdorazowo pobrać w kasie Akwarium Gdyńskiego bezpłatną kartę wstępu, okazując Bilet Roczny wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Bezpłatna Karta Wstępu

Bezpłatną Kartę Wstępu pobiera się w kasie, po okazaniu dokumentu uprawniającego do darmowego wejścia.

Wstęp bezpłatny przysługuje:
– Dzieciom do dnia 5 urodzin,
– Opiekunom grup, gdy 1 opiekun przypada na 10 podopiecznych,
– Opiekunom osób niepełnosprawnych,
– Pracownikom ogrodów zoologicznych,
– Przewodnikom PTTK,
– Przodownikom PTTK,
– Osobom korzystającym z okolicznościowych wstępów bezpłatnych.

Zajęcia edukacyjne

Uwaga! Udział w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie: +48 58 732 66 20.

Oferta Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego

Rodzaj zajęć Cena (PLN) Liczba uczestników
Zajęcia online w języku polskim 100 30
Zajęcia online w języku angielskim 125 30
Zajęcia terenowe 100 15 wraz z opiekunem

Promocje:

Karta Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego

Kartę Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego otrzymuje każda osoba, która dokona jednorazowego zakupu biletów wstępu w kasie Akwarium Gdyńskiego na kwotę minimum 80,00 zł. Karta uprawnia do otrzymania 10% rabatu na zakup każdego kolejnego biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego. Rabat jest ważny przez rok. Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

20% rabat z Gdańską Kartą Turysty

Gdańska Karta Turysty to pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, dopasowany do potrzeb jej posiadacza. Można doładować na nią także bilet metropolitalny i korzystać z komunikacji miejskiej w całym Trójmieście.
20% rabat na bilet do Akwarium Gdyńskiego otrzymasz wybierając pakiety:
• Komunikacja
• Rodzina & zabawa
• Zwiedzanie
Więcej informacji o Karcie Turysty na: http://kartaturysty.visitgdansk.com/

Promocja w okresie wrzesień – kwiecień

W tym okresie wszystkie grupy zorganizowane liczące powyżej 15 osób otrzymują rabat wysokości 20%.
W pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca wstęp wolny dla emerytów, rencistów oraz dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych (na podstawie listy potwierdzonej przez ośrodek).