Ceny biletów

Uwaga! Akwarium Gdyńskie nie prowadzi rezerwacji biletów wstępu na ekspozycję.

Bilety Standardowe

Rodzaj biletu 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
Normalny 29 zł 25 zł
Ulgowy
dzieci od dnia 5 urodzin, uczniowie i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści
19 zł 17 zł
Osoba niepełnosprawna
Bilet przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym. Sala Bałtycka nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
12 zł 12 zł

Dzieci do dnia 5 urodzin otrzymują bilety bezpłatne.

Weryfikacja prawa do ulgowego i bezpłatnego wstępu następuje przed wejściem na ekspozycję.

Bilety rodzinne

Oferta obejmuje dzieci od 5 do 18 roku życia. Dzieciom do dnia 5 urodzin przysługuje wstęp bezpłatny (należy pobrać bezpłatną kartę wstępu w kasie).

Bilet rodzinny 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
2 dorosłych + 1 dziecko 65 zł 56 zł
2 dorosłych + 2 dzieci 75 zł 64 zł
2 dorosłych + 3 dzieci 85 zł 72 zł
2 dorosłych + 4 dzieci 85 zł + 15 zł 72 zł + 17 zł

Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci, dla każdego z nich należy w kalkulacji kosztu biletu rodzinnego uwzględnić kwotę odpowiedniego biletu ulgowego.

Bilety grupowe

Grupa zorganizowana to grupa osób wspólnie uczestnicząca w wyjeździe zorganizowanym przez placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, organizacje itp., stanowiąca dla usługodawcy jeden podmiot.

Bilety grupowe 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
Normalny 29 zł/os 25 zł/os
Ulgowy 19 zł/os 17 zł/os
Osoba niepełnosprawna 12 zł/os 12 zł/os

Jednemu opiekunowi przypadającemu na 10 uczestników grupy przysługuje wstęp bezpłatny.
Dodatkowo, w okresie od września do kwietnia, grupy zorganizowane liczące powyżej 15 osób, otrzymują rabat w wysokości 20%.

Bilet Roczny Imienny – 75 zł

Upoważnia do dowolnej ilości bezpłatnych wstępów do Akwarium Gdyńskiego i jest ważny przez 365 dni, licząc od dnia zakupu w kasie Akwarium Gdyńskiego. Aby skorzystać z Biletu Rocznego należy każdorazowo pobrać w kasie Akwarium Gdyńskiego bezpłatną kartę wstępu, okazując Bilet Roczny wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Bezpłatna Karta Wstępu

Bezpłatną Kartę Wstępu pobiera się w kasie, po okazaniem dokumentu uprawniającego do darmowego wejścia.

Wstęp bezpłatny przysługuje:
– Dzieciom do dnia 5 urodzin,
– Opiekunom grup, gdy 1 opiekun przypada na 10 podopiecznych,
– Opiekunom osób niepełnosprawnych,
– Pracownikom ogrodów zoologicznych,
– Przewodnikom PTTK,
– Przodownikom PTTK,
– Osobom korzystającym z okolicznościowych wstępów bezpłatnych.

Przewodnik multimedialny

Możliwość wypożyczania wstrzymana do odwołania.

Więcej o przewodniku

Zajęcia edukacyjne

Uwaga! Udział w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie: +48 58 732 66 20.

Oferta Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego

Rodzaj zajęć Cena/grupa Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych
Prezentacje multimedialne 135 zł Maksymalna liczba uczestników: 30.
Zajęcia laboratoryjne 185 zł Maksymalna liczba uczestników: 20-30.
Zajęcia terenowo-laboratoryjne 235 zł Maksymalna liczba uczestników: 20-30.

Promocje:

Karta Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego

Kartę Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego otrzymuje każda osoba, która dokona jednorazowego zakupu biletów wstępu w kasie Akwarium Gdyńskiego na kwotę minimum 80,00 zł. Karta uprawnia do otrzymania 10% rabatu na zakup każdego kolejnego biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego. Rabat jest ważny przez rok. Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

20% rabat z Gdańską Kartą Turysty

Gdańska Karta Turysty to pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, dopasowany do potrzeb jej posiadacza. Można doładować na nią także bilet metropolitalny i korzystać z komunikacji miejskiej w całym Trójmieście.
20% rabat na bilet do Akwarium Gdyńskiego otrzymasz wybierając pakiety:
• Komunikacja
• Rodzina & zabawa
• Zwiedzanie
Więcej informacji o Karcie Turysty na: http://kartaturysty.visitgdansk.com/

Promocja w okresie wrzesień – kwiecień

W tym okresie wszystkie grupy zorganizowane liczące powyżej 15 osób otrzymują rabat wysokości 20%.
W pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca wstęp wolny dla emerytów, rencistów oraz dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych (na podstawie listy potwierdzonej przez ośrodek).