Ceny biletów

Bilety można kupić:

  • w kasie biletowej przed wejściem do Akwarium (kasy zamykane są na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji. Płatności można dokonać kartą lub gotówką).
  • na stronie: sklep.akwarium.gdynia.pl. Jeśli na wybrany dzień nie ma już dostępnych biletów w sklepie internetowym, można je nadal kupić na miejscu, w okienku kasowym.

Informujemy, że nie honorujemy bonów turystycznych.

Bilety Standardowe 

Rodzaj biletu 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
Normalny 32 zł 27 zł
Ulgowy
dzieci od dnia 5 urodzin, uczniowie i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści
22 zł 19 zł
Osoba niepełnosprawna
Bilet przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym. Sala Bałtycka nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
15 zł 15 zł

Dzieci do dnia 5 urodzin otrzymują bilety bezpłatne.

Weryfikacja prawa do ulgowego i bezpłatnego wstępu następuje przed wejściem na ekspozycję.

Bilety rodzinne

 

Oferta obejmuje dzieci od 5 do 18 roku życia. Dzieciom do dnia 5 urodzin przysługuje wstęp bezpłatny (należy pobrać bezpłatną kartę wstępu w kasie).

Bilet rodzinny 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
2 dorosłych + 1 dziecko 70 zł 65 zł
2 dorosłych + 2 dzieci 85 zł 75 zł
2 dorosłych + 3 dzieci 95 zł 85 zł
2 dorosłych + 4 dzieci W kalkulacji kosztu biletu należy do ceny biletu rodzinnego 2+3 (95 PLN) dodać kwotę 15 PLN na każde kolejne dziecko. W kalkulacji kosztu biletu należy do ceny biletu rodzinnego 2+3 (85 PLN) dodać kwotę 19 PLN na każde kolejne dziecko.

Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci, dla każdego z nich należy w kalkulacji kosztu biletu rodzinnego uwzględnić kwotę odpowiedniego biletu ulgowego.

Bilety grupowe

Grupa zorganizowana to grupa osób wspólnie uczestnicząca w wyjeździe zorganizowanym przez placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, organizacje itp., stanowiąca dla usługodawcy jeden podmiot.

Bilety grupowe 1.05 -31.08 1.09 - 30.04
Normalny 32 zł/os 27 zł/os
Ulgowy 22 zł/os 19 zł/os
Osoba niepełnosprawna 15 zł/os 15 zł/os

Jednemu opiekunowi przypadającemu na 10 uczestników grupy przysługuje wstęp bezpłatny.
Dodatkowo, w okresie maj – czerwiec grupom zorganizowanym (powyżej 15 osób) przysługuje 10% rabatu, a od września do kwietnia 20% rabatu.

Bilet Roczny Imienny – 100 zł

Upoważnia do dowolnej ilości bezpłatnych wstępów do Akwarium Gdyńskiego i jest ważny przez 365 dni, licząc od dnia zakupu w kasie Akwarium Gdyńskiego. Aby skorzystać z Biletu Rocznego należy każdorazowo pobrać w kasie Akwarium Gdyńskiego bezpłatną kartę wstępu, okazując Bilet Roczny wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Bezpłatna Karta Wstępu

Bezpłatną Kartę Wstępu pobiera się w kasie, po okazaniu dokumentu uprawniającego do darmowego wejścia.

Wstęp bezpłatny przysługuje:
– Dzieciom do dnia 5 urodzin,
– Opiekunom grup, gdy 1 opiekun przypada na 10 podopiecznych,
– Opiekunom osób niepełnosprawnych,
– Pracownikom ogrodów zoologicznych,
– Przewodnikom PTTK,
– Przodownikom PTTK,
– Osobom korzystającym z okolicznościowych wstępów bezpłatnych.

Zajęcia edukacyjne

Uwaga! Udział w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie: +48 58 732 66 20.

Oferta Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego

Rodzaj zajęć Cena/grupa Czas trwania zajęć
Prezentacje multimedialne 135 zł 45 min.
Zajęcia laboratoryjne 185 zł 60 min.
Zajęcia terenowe 100 zł 45 min.
Zajęcia online (po polsku) 100 zł 45 min.
Zajęcia online (po angielsku) 125 zł 45 min.

Promocje:

Karta Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego

Kartę Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego otrzymuje każda osoba, która dokona jednorazowego zakupu biletów wstępu w kasie Akwarium Gdyńskiego na kwotę minimum 80,00 zł. Karta uprawnia do otrzymania 10% rabatu na zakup każdego kolejnego biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego. Rabat jest ważny przez rok. Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

20% rabat z Gdańską Kartą Turysty

Gdańska Karta Turysty to pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, dopasowany do potrzeb jej posiadacza. Można doładować na nią także bilet metropolitalny i korzystać z komunikacji miejskiej w całym Trójmieście.
20% rabat na bilet do Akwarium Gdyńskiego otrzymasz wybierając pakiety:
• Komunikacja
• Rodzina & zabawa
• Zwiedzanie
Więcej informacji o Karcie Turysty na: http://kartaturysty.visitgdansk.com/

Promocja w okresie wrzesień – kwiecień

W tym okresie wszystkie grupy zorganizowane liczące powyżej 15 osób otrzymują rabat wysokości 20%.
W pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca wstęp wolny dla emerytów, rencistów oraz dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych (na podstawie listy potwierdzonej przez ośrodek).