Praca

Praca

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatów na stanowisko kasjera w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
(praca sezonowa w okresie kwiecień – wrzesień  w wymiarze 3/4 i pełen etat)

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia przynajmniej średniego;
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku z odpowiedzialnością materialną;
 • umiejętności pracy z komputerem;
 • doświadczenia w obsłudze kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych;
 • znajomości języka angielskiego;
 • dyspozycyjności (gotowości do pracy w systemie zmianowym oraz pracy w weekendy)
 • odpowiedzialności;
 • komunikatywności;
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z klientami.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem sprzedażowym.

Opis stanowiska:

 • obsługa kasy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, tj: obsługa klientów w zakresie sprzedaży biletów wstępu oraz usług edukacyjnych, wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem kasy (raporty fiskalne, dzienne i miesięczne raporty kasowe), przygotowywanie wpłat pieniężnych do banku oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji;
 • obsługa Punktu Obsługi Klienta: koordynacja ruchu zwiedzających w obiekcie, udzielanie informacji nt. multiprzewodników i innych aplikacji webowych AG, organizacji zwiedzania, cen biletów wstępu i udziału w zajęciach edukacyjnych, promocji, rozpatrywanie reklamacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na czas określony – umowa o pracę;
 • opiekę medyczną;
 • pracę w miłym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres
e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 11.03.2022 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30.09.2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content