Kontakt

Akwarium Gdyńskie MIR – PIB

al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia

tel.+48 587 326 601
fax +48 587 326 611
e-mail: akwarium@mir.gdynia.pl
www.akwarium.gdynia.pl

Kierownik | Artur Krzyżak | tel. +48 587 326 606

Sekcja Administracji

Kierownik | tel. +48 587 326 605
Promocja | Grażyna Niedoszytko
e-mail: akwarium.info@mir.gdynia.pl

Centrum Edukacji

Pytania dotyczące zajęć | tel. +48 587 326 620
e-mail: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl
Kierownik | Monika Wiśniewska | tel. +48 587 326 624
Biurka edukatorów:

tel. +48 587 326 625
tel. +48 587 326 626
tel. +48 587 326 627
tel. +48 587 326 628
tel. +48 587 326 607
tel. +48 587 326 621
tel. +48 587 326 622

Sekcja Akwarystyki

Kierownik | Maciej Podgórski | tel. +48 587 326 615