Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Fundacja Rozwoju AG

Fundacja Rozwoju Akwarium Gdyńskiego (FRAG) została powołana do życia aby wspierać działania i funkcjonowanie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.

Cele Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego:

1. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rozwój Akwarium Gdyńskiego, na gromadzenie i opracowywanie flory i fauny morza oraz biologicznych badań morza

2. Upowszechnianie wiedzy o florze i faunie morza oraz biologicznych badaniach morza wśród społeczeństwa

3. Rozwijanie kontaktów z krajami i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji

4. Pozyskiwanie dla idei Fundacji naukowców i działaczy społecznych w kraju i za granicą.

Dane Fundacji:

NIP: 958-166-37-57

KRS: 0000443075

REGON: 221953312

Zarząd Fundacji

Fundacją kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą pracownicy Morskiego Instytutu Rybackiego -Państwowego Instytutu Badawczego. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji.

Skład zarządu FRAG:

Dr Emil Kuzebski – Prezes Zarządu

Bogumiła Kudaszewicz – Członek Zarządu

Monika Wiśniewska – Członek Zarządu

Kontakt:

E-mail: akwarium.info@mir.gdynia.pl

Adres:

Fundacja Rozwoju Akwarium Gdyńskiego

Ul. Hugo Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

Skip to content