Podróż przez Amazonię

Podróż przez Amazonię

Słodka czy słona? Zwierzęta sportretowane w tej sali pochodzą z rzek w Ameryce Południowej. Ta podróż dotyczy zwierząt z Amazonki – „aorty” płynącej przez amazoński las deszczowy. W jej wodach pojawiają się terytorialne ryby pielęgnice pawiookie Astronotus ocellatus o trudnym do zaspokojenia apetycie; strętwy, zwane również węgorzami elektrycznymi, które wytwarzają pole elektryczne, aby chwytać pokarm i sprawnie orientować się w otoczeniu.

Z racji tego, że ryby te żyją w wodach mętnych i błotnistych starsze strętwy całkowicie tracą wzrok, posługują się wówczas organami elektrycznymi jak kompasem. Nie wytwarzają napięcia jedynie, kiedy pozostają w bezruchu.

Uwagę skupiają płaszczki rzeczne, które podobnie jak inne ryby spodouste mają wyczulony zmysł węchu. Bronią Potamotrygon motoro jest ogon z kolcami jadowymi, a kamuflaż zapewniają plamy na ciele, ponieważ płaszczki spędzają czas głównie pływając przy dnie, co w połączeniu z ubarwieniem tej ryby sprawia, że często trudno ją dostrzec.

Skip to content