Hajduczek

Hajduczek

Rząd: Beryciformes (beryksokształtne)

Rodzina: Holocentridae (hajdukowate)

Myripristis murdjan

Gatunek ten występuje w tropikalnych wodach Indo-Pacyfiku od Morza Czerwonego i Afryki Wschodniej przez Indonezję i Papuę-Nową Gwineę do Samoa, na północ do Wysp Marshalla, Tajwanu i Wysp Ryukyu oraz na południe do wschodnich i zachodnich wybrzeży Australii. Zasiedla rafy koralowe, zarówno morskie, jak i lagunowe. Jest to ryba związana z dnem bytująca w pobliżu jaskiń lub szczelin skalnych, gdzie może się ukrywać w ciągu dnia. Najczęściej występuje do głębokości 10 metrów, jednak można ją spotkać również na głębokości 50 metrów.

Hajduczek może dorastać do maksymalnej długości 60 cm, jednak znaczna większość ma długość od 18 do 25 cm. Jego cechą rozpoznawczą jest czerwony kolor ciała, duże łuski oraz duże wyłupiaste oczy. Kolor może nieznacznie się różnić między osobnikami od czerwonego do ciemnoczerwonego z ciemną opaską biegnącą od szczytu pokrywy skrzelowej do podstawy płetwy piersiowej, zaś brzegi łusek są czerwono-brązowe. Ciało pokryte jest łuskami ktenoidalnymi (grzebykowatymi) o kształcie zbliżonym do prostokąta z grzebykowatymi ząbkami na tylnej krawędzi. Łuski mają szorstką powierzchnię, dodatkowo na ciele ryby znajdują się także ostre wypukłości. Nad źrenicą znajduje się duża czarna plama, zaś poniżej mniejsza plama, co wygląda jak czarny pionowy pas przechodzący przez środek oka. Pierwsza płetwa piersiowa na kolce i zazwyczaj jest złożona wzdłuż ciała ryby. Ma ona kolor czerwony, podobnie jak pozostałe płetwy, jednak u pozostałych widoczne są dodatkowo białe wiodące promienie. Druga płetwa grzbietowa jest miękka i kształtem oraz swoim położeniem odpowiada płetwie odbytowej.

Hajduczek jest aktywny nocą, wówczas odżywia się głównie planktonem, takim jak larwy krabów. Nie widać wyraźnych różnić pomiędzy samcami i samicami. Jest on jajorodny, zapłodnienie jest zewnętrzne, zaś jaja i larwy planktoniczne. Osobniki młodociane osiągają dojrzałość płciową po osiągnięciu odpowiedniej długości ciała, i jest to 11 cm w przypadku samic oraz 7 cm w przypadku samców.

Ze względu na kiepskiej jakości mięso nie są one poławiane w celach konsumpcyjnych, jednak ich wygląd czyni je na tyle ciekawymi, że są poławiane jako ryby akwariowe.

Skip to content