Ryby

Brzytewnik zwyczajny

Aeoliscus strigatus Rząd: Syngnathiformes (igliczniokształtne) | Rodzina: Centriscidae (brzytewkowate) Występowanie Gatunek ten zasiedla tropikalne wody Indo-Zachodniego Pacyfiku, od Afryki Wschodniej …

Rekin bambusowy

Rząd: Orectolobiformes | Rodzina: Hemiscylliidae Chiloscyllium punctatum Jest to niewielki rekin przydenny zamieszkujący rafy koralowe i zatoki Zachodniego Indo-Pacyfiku od …

Plataks pospolity

Rząd: Perciformes (okoniowate) Rodzina: Ephippidae (szpadelkowate) Platax orbicularis Plataks pospolity zamieszkuje wody słonawe i morskie raf koralowych Indo-Pacyfiku. Jest to …

Arowana srebrna

Rząd: Osteoglossiformes (kostnojęzykokształtne) Rodzina: Osteoglossidae (kostnojęzykowe) Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) Ryba ta występuje w słodkich wodach Ameryki Południowej, a konkretnie …

Stornia

Platichthys flesus Rząd: Pleuronectiformes (flądrokształtne) | Rodzina: Pleuronectidae (flądrowate) Ta płaska ryba zasiedla europejskie wody przybrzeżne od Morza Barentsa i …

Chetonikowate

Rząd: Perciformes (okoniokształtne) Rodzina: Chaetodontidae (chetonikowate) W rodzinie chetonikowatych wyodrębniono 132 gatunki ryb, należące do 12 różnych rodzajów, przy czym …

Skip to content