Arowana srebrna

Rząd: Osteoglossiformes (kostnojęzykokształtne) Rodzina: Osteoglossidae (kostnojęzykowe) Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) Ryba ta występuje w słodkich wodach Ameryki Południowej, a konkretnie …

Stornia

Pleuronectiformes (flądrokształtne) Rodzina: Pleuronectidae (flądrowate) Platichthys flesus Ta płaska ryba zasiedla europejskie wody przybrzeżne od Morza Barentsa i Morza Białego, …

Rekin epoletowy

Rząd: Orectolobiformes (dywanokształtne) Rodzina: Hemiscylliidae Hemiscyllium ocellatum Ten przedstawiciel rekinów występuje w płytkich, tropikalnych wodach od południowego wybrzeża Nowej Gwinei …

Chetonikowate

Rząd: Perciformes (okoniokształtne) Rodzina: Chaetodontidae (chetonikowate) W rodzinie chetonikowatych wyodrębniono 132 gatunki ryb, należące do 12 różnych rodzajów, przy czym …

Szysznik japoński

Rząd: Beryciformes (beryksokształtne) Rodzina: Monocentridae (szysznikowate) Monocentris japonica Gatunek ten zamieszkuje Ocean Indyjski i zachodnią część Oceanu Spokojnego, od Morza …

Szkaradnica

Rząd: Scorpaeniformes (skorpenokształtne) Rodzina: Synanceiidae (szkaradnicowate) Synanceia verrucosa Gatunek ten występuje w płytkich tropikalnych wodach morskich Oceanu Indyjskiego i w …