Spotkanie z Morzem Bałtyckim – Gdynia 2023

Spotkanie z Morzem Bałtyckim – Gdynia 2023

/nabór szkół zakończony/

Szukasz pomysłów na interesujące zajęcia, które zrealizujesz ze swoimi uczniami poza murami szkoły? Jeśli tak – nie wahaj się i przyłącz swoją szkołę do nowej edycji projektu „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”!

Partnerem projektu jest miasto Gdynia, które regularnie wspiera realizacje dla najmłodszych mieszkańców miasta. Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, w ramach długoletniej współpracy z Akwarium Gdyńskim, przyznał Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – PIB dofinansowanie na realizację projektu “Spotkanie z Morzem Bałtyckim” z zakresu aktywnej edukacji morskiej.

Edukacja w Akwarium Gdyńskim w ramach „Spotkania z Morzem Bałtyckim” ma kształtować świadomość o wpływie człowieka na otaczającą go przyrodę, aktywizować do działań proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rejonie Bałtyku Południowego, co w przypadku młodych gdynian jest wyjątkowo ważne. Chcemy, aby projekt uczynił z nowego pokolenia gdynian ambasadorów Morza Bałtyckiego – świadomych, pełnych prawdziwej miłości i zaangażowania na rzecz jego ochrony.” – Michał Guć, wiceprezydent Miasta Gdyni ds. innowacji

Dla kogo i kiedy?

Projekt realizowany jest w Akwarium Gdyńskim w okresie maj – listopad 2023. Tegoroczna edycja przeznaczona jest dla 48 grup dzieci i młodzieży z gdyńskich szkół podstawowych.

  • Program dla młodzieży (uczniów kl. 5) realizowany jest w okresie maj-czerwiec i obejmuje udział 10 grup w lekcji „Bałtyckie warsztaty” (czas trwania zajęć edukacyjnych wynosi 120 min.)
  • Program dla dzieci (uczniów kl. 2) realizowany jest w okresie wrzesień-listopad i obejmuje udział 38 grup w lekcji „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” (czas trwania zajęć edukacyjnych wynosi 90 min.)

Udział w projekcie jest bezpłatny. O udziale w zajęciach edukacyjnych połączonych ze zwiedzaniem wystawy stałej Akwarium Gdyńskiego decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacji terminów można dokonać drogą mailową mzywicka@mir.gdynia.pl i telefonicznie +48 587 326 622.

Dla dzieci i młodzieży

Projekt edukacyjny „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” ma na celu popularyzację oraz upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego środowiska przyrodniczego, jakim jest Morze Bałtyckie, a także zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań wykraczających poza ramy tradycyjnej edukacji. W ramach projektu, uczniowie będą mogli zgłębić zagadnienia dotyczące różnorodności fauny i flory Morza Bałtyckiego oraz jego wybrzeża, odkryć morskie środowisko życia, a także zbudować świadomość morską.

Zakres i poziom zajęć jest dostosowywany do określonych grup wiekowych.

Program dla dzieci

W ramach programu “Spotkanie z Morzem Bałtyckim”, uczniowie klas 2. szkół podstawowych wezmą udział w wykładach, zajęciach plastycznych oraz zajęciach laboratoryjnych. Poznają organizmy, które można spotkać podczas spacerów nad Morzem Bałtyckim oraz ich charakterystykę. Dzięki praktycznej formie nauczania i dostępnym materiałom dydaktycznym, uczniowie będą mogli obserwować mieszkańców Bałtyku pod mikroskopem oraz samodzielnie zwiedzić wystawę Akwarium Gdyńskiego.

Program dla młodzieży

Dla starszych uczestników projektu, Akwarium Gdyńskie przygotowało “Bałtyckie warsztaty”, które obejmują zarówno zajęcia laboratoryjne, jak i warsztaty środowiskowe w porcie jachtowym.  W ramach zajęć, uczniowie poznają charakterystykę Morza Bałtyckiego, a także jego położenie geograficzne i bioróżnorodność. Podczas praktycznej części zajęć, uczestnicy zidentyfikują organizmy roślinne i zwierzęce ze strefy brzegowej Bałtyku oraz dokonają badań i obserwacji w basenie jachtowym.

W ramach uzupełnienia wiedzy zdobytej na zajęciach, uczniowie będą mogli zwiedzić wystawę stałą Akwarium Gdyńskiego oraz poznać wszystkich jego mieszkańców.

Dla nauczycieli

Jednym z zadań projektu “Spotkanie z Morzem Bałtyckim” jest realizacja podstawy programowej w formie praktycznych oraz angażujących zajęć. W trakcie ich trwania uczniowie klas 2 i 5 będą mogli poznać bioróżnorodność Morza Bałtyckiego, a także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i ekologii regionu. 

Efekty uczestnictwa w projekcie, mają pozwolić uczestnikom na poszerzenie informacji zdobytych na lekcjach. Pomogą też modyfikować postawy ludzi wobec przyrody oraz środowiska na bardziej świadome i odpowiedzialne.

Udział w projekcie to doskonała okazja do tego, aby pobudzić wśród najmłodszych gdynian zainteresowanie ekologią i ochroną środowiska morskiego. Edukacja w ramach „Spotkania z Morzem Bałtyckim” to także szansa na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kultury regionu oraz możliwość uzupełnienia wiedzy na temat bioróżnorodności Bałtyku, zdobytej na lekcjach.

Zapraszamy do kontaktu!

Koordynator projektu: Małgorzata Żywicka
e-mail: mzywicka@mir.gdynia.pl
tel: +48 587 326 622

Skip to content