Aleja Sław Polskiego Rybołówstwa

Aleja Sław Polskiego Rybołówstwa

W czerwcu 2021 roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) będzie obchodził stulecie, a podlegające pod Instytut Akwarium Gdyńskie MIR-PIB pięćdziesięciolecie, swojego istnienia. Tak ważny jubileusz to dla nas czas refleksji oraz chęci uhonorowania osób, bez których polskie rybołówstwo morskie nie mogłoby istnieć, a MIR-PIB oraz Akwarium nie byłyby instytucjami o niepodważalnym znaczeniu dla rodzimej i międzynarodowej nauki oraz edukacji morskiej. Dlatego właśnie FRAG pragnie stworzyć Aleję Sław Polskiego Rybołówstwa, która upamiętni postaci związane z polskim rybołówstwem oraz pozwoli przybliżyć ich sylwetki ogółowi gdyńskiego i polskiego społeczeństwa.

Na lokalizację Alei Sław wybrano filary podtrzymujące taras wokół rotundy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Jest to miejsce położone blisko morza i wejścia do gdyńskiego portu, którego historia jest nieodzownie związana z historią polskiego rybołówstwa, a przede wszystkim, miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców Gdyni oraz turystów, którzy licznie spacerują w rejonie Mola Południowego. Jest to też miejsce dla nas niejako historyczne, ponieważ rotunda nie była częścią pierwotnego projektu budynku MIR-PIB. Została ona dobudowana w 1971 roku, kiedy Instytut obchodził swoje pięćdziesięciolecie, a Akwarium Gdyńskie dopiero powstawało.

Mamy świadomość, że lista osób, które zasługują na uhonorowanie jest dużo większa niż dostępne miejsce. Bez wątpienia powinna obejmować ona tak wielkie nazwiska jak Profesor Kazimierz Demel, Borys Dixon, czy inżynier Eugeniusz Kwiatkowski oraz Kapitan Żeglugi Wielkiej Jan Sokołowski, który dowodził jednostkami „Profesor Siedlecki”, „Birkut” i „Profesor Bogucki”. Chcielibyśmy jednak jej ostateczny kształt – podobnie jak budowane było polskie rybołówstwo – stworzyć wspólnym wysiłkiem osób i instytucji (rybaków, naukowców, żeglarzy, ministerstw, włodarzy nadmorskich miast i wiosek) dla których przeszłość i przyszłość rybołówstwa nie jest obojętna. Dlatego Zarząd FRAG propagując pomysł stworzenia Alei Sław Polskiego Rybołówstwa oraz zbierając środki finansowe na jej utworzenie, jednocześnie zaprasza do kontaktu i składania własnych propozycji osób, które zasługują na upamiętnienie w tym projekcie. Wszelkie pytania oraz sugestie prosimy kierować na adres mailowy dwojcieszek@mir.gdynia.pl.

W zamian za okazane wsparcie finansowe możemy zaoferować:

  • Umieszczenie nazwy Państwa firmy jako Sponsora na tablicy informacyjnej będącej częścią Alei Sław Polskiego Rybołówstwa, a w przypadku włączenia do Alei Sław osoby związanej z działalnością Sponsora, odpowiedniej informacji na tablicy pamiątkowej uhonorowanej postaci.
  • Wpis na naszą stronę internetową (nazwisko/logo) w dziale Nasi Przyjaciele i Sponsorzy.
  • Zaproszenie przedstawiciela Sponsora na uroczyste otwarcie Alei Sław Polskiego Rybołówstwa
  • Podziękowanie dla Sponsora wygłoszone w trakcie uroczystości otwarcia Alei Sław Polskiego Rybołówstwa oraz innych uroczystościach związanych z przedsięwzięciem

Jako Zarząd FRAG, jesteśmy również otwarci inne sposoby promocji, które chcieliby Państwo zaproponować.

Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi FRAG zrealizowanie przedsięwzięcia upamiętnienia osób, które poświęciły swe kariery zawodowe na rzecz polskiego rybołówstwa.

Darowiznę na rzecz Alei Sław Polskiego Rybołówstwa można wpłacać na konto bankowe FRAG:

Bank Millenium: 15 1160 2202 0000 0000 5426 3595

W tytule przelewu prosimy wpisać „Darowizna – Aleja”.

Za każde wsparcie bardzo dziękujemy!

Skip to content