O programie Sii Power Volunteers

O programie Sii Power Volunteers

Wraz z początkiem 2021 roku Fundacja Rozwoju Akwarium Gdyńskiego (FRAG) rozpoczęła współpracę z Sii sp. z o.o.  w ramach dziewiątej edycji Programu Sii Power Volunteers.

Motto tego programu brzmi „Razem możemy więcej”. Pracownicy firmy Sii sp. z o.o., biorący udział w przedsięwzięciach Power Volunteers, wolontariacko wspierają działania społeczne, także dla zwierząt. W bieżącym roku beneficjentem tego programu będzie FRAG, a konkretnie krokodyl krótkopyski zamieszkujący ogród zoologiczny od ponad 10 lat. W ramach projektu Sii Power Volunteers, firma wsparła projekt przebudowy wybiegu dla krokodyla krótkopyskiego kwotą 30 tys. zł.  Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem i objęty międzynarodową ochroną w ramach Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Największym zagrożeniem są dla niego ludzie. Rdzenni mieszkańcy pozyskują z niego mięso i skórę. Szacuje się, że dzika populacja wynosi od 25 do 100 tysięcy osobników, jednak ze względu na jego skryty styl życia dane nie są precyzyjne. Samiczka trafiła do Akwarium Gdyńskiego jako osobnik młodociany o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Obecnie krokodyl osiągnął swoją maksymalną długość (ok 1,5 m) i w związku z tym jego wybieg wymaga modernizacji, a w szczególności dostosowania głębokości i powierzchni zbiornika wodnego do obecnych rozmiarów ciała.

Wolontariusze z Sii Gdańsk będą mieli okazję wspomóc działania na rzecz Akwarium Gdyńskiego i wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez Agatę Skomar z Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego. W ramach spotkań uczestnicy programu będą mieli okazję m.in. dowiedzieć się więcej o lokalnym świecie fauny i flory wodnej, prowadzić obserwacje mikroskopowe, przyjrzeć się z bliska mieszkańcom ogrodu zoologicznego i pomóc w codziennych obowiązkach akwarystów Aleksandra Piszcza i Wiesława Zabawy, między innymi w karmieniu mieszkańców Akwarium Gdyńskiego.  

Skip to content