Wsparcie działalności statutowej FRAG

Zachęcamy do wsparcia działalności statutowej Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego

Darowiznę na rzecz naszej Fundacji możesz wpłacić na konto bankowe FRAG:

Bank Millenium: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Za każde wsparcie bardzo dziękujemy!

Darowizny przekazane FRAG można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Osoby fizyczne, rozliczające się za pomocą formularzy PIT, mogą odliczyć do 6% podstawy opodatkowania. Osoby prawne, płatnicy CIT (czyli przedsiębiorstwa itp.), mogą odliczyć do darowizny w wysokości do 10% podstawy opodatkowania. Dowodem przekazania darowizny jest potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (tj. wydruk potwierdzenia przelewu). Na życzenie Fundacja FRAG wystawi potwierdzenie przyjęcia darowizny.

Wykonując przelew bardzo prosimy zwrócić uwagę, aby zgodnie z wymaganiami urzędów skarbowych w tytule przelewu znalazło się słowo „darowizna”.