Błazenki

Rodzina: Pomacentridae (garbikowate)

Należący do rodziny garbikowatych (Pomacentridae) błazenek przez swoje pogodne usposobienie, wyróżniające się barwy, dużą odporność oraz dobrą dostępność w sklepach akwarystycznych jest prawdopodobnie najczęściej spotykaną rybą w akwariach słonowodnych.

Amphiprion ocellaris

Z pewnością do promocji tego gatunku przyczynił się Andrew Stanton, który poszukując inspiracji do swojego nowego dzieła, szukał obrazu który ucieleśniał by magię oceanu. Podczas przeglądania zdjęć morskiej fauny natknął się na dwa osobniki błazenka plamistego które w swoim naturalnym środowisku żyją w symbiozie z ukwiałami co czyni je wdzięcznym obiektem do obserwacji zarówno w domowym zaciszu jak i wielu ogrodach zoologicznych.

Rozmnażając błazenki należy pamiętać o zmienności płci. W obrębie stada największy i dominujący osobnik staje się samicą, a kolejny co do wielkości samcem. Pozostałe ryby trwają w bezpłciowej postaci i zatrzymują swój wzrost. Dymorfizm płciowy jest tutaj bardzo wyraźny. Gdy nastąpi zgon samicy, dojrzały samiec zmieni płeć i stanie się samicą, a następny wielkościowo osobnik dojrzewa płciowo i zostaje samcem. Jeśli w warunkach hodowlanych w zbiorniku pojawi się para lub kilka błazenków tej samej wielkości, czas potrzebny na wyłonienie dominującego osobnika wydłuża się ze względu konkurencję w grupie.

Samica składa w wybranym miejscu ikrę, która jest zapładniana przez samca. Tarło związane jest z fazami księżyca i powinno odbywać się co około 27 dni. Dojrzała para w dogodnych warunkach będzie składać ją cyklicznie co kilkanaście dni. Standardowym czynnikiem stymulujących ryby do rozrodu jest wysoka jakość pokarmu, który należy urozmaicać. Nie powinno się odseparowywać rodziców od złożonych jaj, ponieważ usuwają zanieczyszczenia oraz napowietrzają ikrę wachlując płetwami, co chroni ją przed pleśnieniem. Dorosłe ryby należy zostawić z jajami tak długo jak to tylko możliwe. Młode wykluwają się po około tygodniu i błyskawicznie zużywają zawartość woreczka żółciowego więc muszą być intensywnie dokarmiane drobnym żywym pokarmem, na przykład solowcem. Jeśli chcemy w pewnym stopniu kontrolować czas wylęgu możemy zaciemnić akwarium, ponieważ w naturze następuje on po zmroku. Wzrost jest bardzo powolny. Prawidłowo karmione błazenki osiągną wielkość 3-4cm w wieku 6-8 miesięcy. Sukces w odchowaniu młodych błazenków tkwi w częstym, ale rozsądnym karmieniu żywymi pokarmami.

Warto pamiętać o zabezpieczeniu wszelkich wlotów do filtra bardzo drobną plastikową siatką lub gąbką akwarystyczną aby wzmożona cyrkulacja wody nie doprowadziła do dużych strat w hodowli. W akwariach ogólnych (więcej niż jeden gatunek) należy mieć na uwadze to, że pozostali mieszkańcy zbiornika mogą traktować larwy i mały narybek jako potencjalny pokarm.

Błazenek plamisty to jeden z najlepiej znanych gatunków rodzaju Amphiprion, m.in. dzięki filmowi „Gdzie jest Nemo?”. Błazenki żyją w ścisłej symbiozie z ukwiałami. Udowodniono, że dzięki pewnemu składnikowi w otoczce śluzowej błazenka, jest on chroniony przed poparzeniem przez ukwiała. Gdyby ryba oddaliła się od gospodarza, szybko mogłaby się stać ofiarą drapieżników. Za ochronę, błazenki odwdzięczają się utrzymując koralowca w dobrej kondycji.

Amphiprion frenatus

Przypomina błazenka plamistego, czyli chyba jednej z lepiej znanych gatunków ryb hodowanych w akwariach morskich. Charakterystyczny dla tego gatunku błazenka jest jasny pas przebiegający w poprzek ciała tuż za okiem. Żyje na głębokościach od 1 do 12 m.