doityourself

DIY | Stornia

Stornia – bajkowa ryba Adres Występuje wzdłuż europejskich brzegów od Morza Czarnego po Białe i wykazuje fenomenalną obojętność wobec zmian …

DIY | Meduzy

Bełtwa włosiennik – „lwia grzywa” Adres  Występuje w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym. Podczas zimowych wlewów wody słonej do Bałtyku …

Skip to content