Plataks pospolity

Plataks pospolity

Rząd: Perciformes (okoniowate)

Rodzina: Ephippidae (szpadelkowate)

Platax orbicularis

Plataks pospolity zamieszkuje wody słonawe i morskie raf koralowych Indo-Pacyfiku. Jest to gatunek o szerokim zasięgu występowania, jednak lokalnie może mieć niską liczebność. Plataks pospolity charakteryzuje się silną kompresją boczną ciała, niewielką głową i drobnym pyskiem. Jaja plataksa są pelagiczne, co oznacza, że unoszą się w toni wodnej, dzięki kropli tłuszczu powodującej, że są lżejsze od wody. Młode osobniki występują pojedynczo lub w niewielkich grupach w środowiskach mangrowych lub osłoniętych lagunach. W ciągu dnia udają unoszące się w wodzie liście, które służą równocześnie jako źródło pożywienia oraz kryjówka. Płetwy brzuszne, grzbietowa i odbytowa są trójkątne, natomiast płetwa ogonowa zaokrąglona. Ciało dorosłych osobników ma kolor żółto – srebrzysty z widocznymi dwoma ciemnymi pasami, natomiast osobników młodych przyćmiony pomarańczowy o drobnych, białych oczkach. Dorosłe osobniki pojawiają się częściej w środowiskach mangrowych. Maksymalna długość ciała plataksa to około 50 cm. Plataks pospolity charakteryzuje się wzrostem allometrycznym, co oznacza nierównomierne tempo rozwoju części ciała. Taki rozwój ma znaczenie dla kamuflażu osobników na różnych etapach życia. Jest ceniony w Chinach i Polinezji ze względu na delikatne mięso o ciekawym smaku. Ponieważ gatunek ten jest narażony na przełowienie, podejmowane są więc próby hodowli w akwakulturach, m.in. w Polinezji Francuskiej i na Tahitii, jednak akwakultury te borykają się ze znaczną śmiertelnością wskutek zakażeń bakteryjnych.

Skip to content