Ogłaszamy KONKURS!!!

Ogłaszamy KONKURS!!!

W ramach obchodów wydarzenia TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 2023 mamy dla Was trzy zestawy gadżetów i książki o tematyce przyrodniczej.

Ponieważ tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia Misji jest mądra i odpowiedzialna REKREACJA, która obok hodowli i rozmnażania ginących gatunków oraz edukacji jest kolejnym filarem działalności zoo, chcemy w przystępny sposób podkreślić ważność przestrzegania zasad zwiedzania Akwarium Gdyńskiego, co przekłada się na zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających i zdrowia naszych podopiecznych.

Waszym ZADANIEM będzie stworzenie HASŁA, które w ciekawy, być może zabawny sposób będzie informowało o ZASADACH ZWIEDZANIA na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego.

Może być to WIERSZYK, ZŁOTA MYŚL, inna krótka forma literacka, dotycząca np. robienia zdjęć zwierzętom BEZ LAMPY błyskowej, nie wkładania rąk do wody, nie dokarmiania naszych podopiecznych, czy nie przechodzenia przez barierki, tak abyśmy w przyszłości mogli wykorzystać treści Waszych prac na wystawie.

KONKURS trwa od 17 lutego do 3 marca 2023 roku do godziny 24:00. W tym czasie należy przesłać na adres: konkursyakwarium@mir.gdynia.pl ZGŁOSZENIE:

•           Imię i nazwisko pełnoletniego Uczestnika samodzielnie przystępującego do Konkursu lub pełnoletniego Uczestnika zgłaszającego grupę rodzinną Z DOPISKIEM „GRUPA RODZINNA” wraz z podaniem liczby osób w grupie, imion pozostałych członków grupy, w przypadku dzieci także ich wieku;

•           Numer telefonu Uczestnika;

•           Adres mailowy Uczestnika;

•           Treść ułożonego HASŁA konkursowego;

•           zgoda Uczestnika samodzielnego lub Uczestnika będącego przedstawicielem grupy rodzinnej, stanowiąca załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu (podpisane dokumenty proszę załączyć jako skany lub zdjęcia dobrej jakości do wiadomości e-mail ze zgłoszeniem konkursowym).

BARDZO WAŻNE! PODPISANY oryginał zgody – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 Regulaminu powinien zostać przesłany POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres:

Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Centrum Edukacji,

Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, z dopiskiem „konkurs na hasło TMOZiA 2023”

do dnia 9 marca 2023 roku (wpływ do skrzynki pocztowej Akwarium Gdyńskiego do 15:30).

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 marca 2023 roku na łamach naszych mediów społecznościowych! Szczegółowe informacje znajdzie w regulaminie konkursu.

LINK DO CAŁEGO REGULAMINU

PAMIETAJ! WYDRUKUJ! LINK DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

PAMIĘTAJ! WYDRUKUJ! LINK DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Skip to content