Odc. 9: Statki badawcze – pływające laboratoria

Odc. 9: Statki badawcze – pływające laboratoria

Badanie morza i jego zasobów umożliwiają statki badawcze, które są wyposażone w pomieszczenia laboratoryjne z odpowiednią aparaturą.

Dzięki temu wiele badań oceanograficznych, geologicznych i biologiczno-rybackich jest wykonywanych bezpośrednio na morzu. W związku z tym statki te można nazwać pływającymi laboratoriami, które dostarczą uczonym danych o stanie ekosystemów morskich. Daje to możliwość lepszego poznania procesów, które mają na nie wpływ i mogą przyczyniać się m.in. do kształtowania klimatu na Ziemi.

W międzynarodowej terminologii żeglugowej statki badawcze oznacza się skrótem , z jęz. angielskiego research vessel.

Statkami badawczymi wykonującymi pomiary na Morzu Bałtyckim są m.in.:
▪️ statek naukowo-badawczy R/V Baltica należący do Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Oddział Morski w Gdyni
▪️ statek naukowo-badawczy R/V Oceanograf należący do Uniwersytetu Gdańskiego
▪️ statek naukowo-badawczy R/V Oceania należący do Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie
▪️ statek naukowo-badawczy R/V IMOR i R/V Horyzont II należący do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
▪️ statek badawczo-szkolny M/S Nawigator XXI należący do Politechniki Morskiej w Szczecinie

Zadaniem statku Baltica są badania oceanograficzne i biologiczno-rybackie na Bałtyku w celu określenia możliwości połowów oraz uwarunkowań ekologicznych mających wpływ na stan zasobów ryb. Wiążą się one z programami biologicznymi Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i realizacją Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -PIB w Gdyni wykorzystuje statek ten do prowadzenia monitoringu środowiska morskiego Bałtyku wynikającego z zobowiązań Polski wobec Konwencji Helsińskiej.

Sławę Baltice przyniosła akcja uratowania psa dryfującego na krze lodowej w okolicach Wisłoujścia. Ocalonego psa nazwano Baltic i stał się członkiem załogi statku. O tym wydarzeniu informację publikowały nawet media europejskie, australijskie i amerykańskie

Jakie prace prowadzone są na pływających laboratoriach?
Jaką rolę pełnią?
W 9 odcinku serii „Bałtycki Naukowiec” odpowiedzą na te pytania dr Tycjan Wodzinowski z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB oraz Remigiusz Szymański z Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.

Przed Tobą DZIEWIĄTY odcinek pt. „Statki badawcze – pływające laboratoria”, zrealizowany w ramach projektu „Bałtycki Naukowiec”. Projekt obejmuje powstanie cyklu 12 filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych. Jest on dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do cyklu zapraszamy naukowców oraz osoby związane z tematem oceanografii. Opowiadają o zagadnieniach istotnych dla Morza Bałtyckiego, swojej pracy, prowadzonych przez siebie badaniach i urządzeniach, których używają do ich realizacji. Projekt realizowany jest przez Akwarium Gdyńskie, będące częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Patronami projektu są:
European Marine Science Educators Association,
Fundacja Rozwoju Akwarium Gdyńskiego.
Więcej na temat projektu znajdziesz na: www.akwarium.gdynia.pl

Partnerami odcinka 9 pt. „Statki badawcze – pływające laboratoria” są:
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

Skip to content