Bałtycki Naukowiec | Odc. 3: Wodorosty Bałtyku

Bałtycki Naukowiec | Odc. 3: Wodorosty Bałtyku

Wodorosty, inaczej makroglony, to potoczna nazwa wielokomórkowych roślin wodnych o miękkich ciałach. Ich plechy mogą być nitkowate, krzaczaste lub liściokształtne. Do wodorostów najczęściej zaliczane są duże glony, takie jak zielenice, brunatnice oraz krasnorosty. Wodorosty występują w wodach mórz i oceanów we wszystkich szerokościach geograficznych. Spotkamy je zarówno w płytkich wodach przybrzeżnych, jak i na większych głębokościach. Niektóre gatunki brunatnic, jak np. listownice, czy gronorosty mogą tworzyć rozległe podwodne lasy. Rośliny te różnią się ubarwieniem, które uzależnione jest od barwników występujących w ich ciałach. Obecność tych barwników warunkuje także głębokość, na której rośliny mogą występować, gdyż absorbują światło o różnej częstotliwości fali.

Najpłycej występują zielenice, których zielona barwa wynika z obecności chlorofilu a i b. Głębiej znajdziemy brunatnice o plechach w kolorze oliwkowym oraz brązowym, których kolor nadaje fukoksantyna. Barwę krasnorostów w odcieniach czerwieni nadaje fikoerytryna, zaś w odcieniach zieleni i błękitu – fikocyjanina. Rola glonów w przyrodzie jest ogromna.

Wodorosty to organizmy samożywne odżywiające się na drodze fotosyntezy. Jednym z substratów niezbędnych do przeprowadzenia fotosyntezy jest dwutlenek węgla, zaś jej produktem tlen. Zatem są one głównym producentem tlenu w wodach, który uwalniany jest także do atmosfery. Tak ponad połowa tlenu znajdującego się w atmosferze produkowana jest przez glony! Ponad to biorą także udział w procesie biologicznego samooczyszczania się wód oraz pełnią bardzo ważną funkcję w utrzymaniu równowagi środowiska wodnego, a ich obecność jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych. Tworzą one siedliska niezbędne do występowania innych gatunków organizmów oraz miejsc ich rozrodu. Glony są także wartościowym źródłem pokarmu dla wielu organizmów wodnych. Wodorosty odgrywają coraz większą rolę w akwakulturze, gdyż znalazły zastosowanie również jako pokarm dla ludzi bogaty w wiele minerałów oraz witamin. Są również wykorzystywane w kosmetyce i medycynie. Więcej informacji o możliwości akwakultury glonów w Morzu Bałtyckim znajdziecie pod linkiem: https://www.submariner-network.eu/grass

Przed Tobą TRZECI odcinek pt. „Wodorosty Bałtyku”, zrealizowany w ramach projektu „Bałtycki Naukowiec”. Na temat wodorostów wypowiadają się dr Aleksandra Zgrundo oraz mgr Tomasz Kulikowski. Projekt obejmuje powstanie cyklu 12 filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych. Jest on dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do cyklu zapraszamy naukowców oraz osoby związane z tematem oceanografii. Opowiadają o zagadnieniach związanych z Morzem Bałtyckim, swojej pracy, prowadzonych przez siebie badaniach i urządzeniach, których używają do ich realizacji. Projekt realizowany jest przez Akwarium Gdyńskie, będące częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Patronami projektu są: European Marine Science Educators Association Fundacja Rozwoju Akwarium Gdyńskiego Partnerem odcinka 3 pt. „Wodorosty Bałtyku” jest: Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Więcej na temat projektu znajdziesz na: www.akwarium.gdynia.pl

Skip to content