„Od Bałtyku do Atlantyku” – bezpłatny program

„Od Bałtyku do Atlantyku” – bezpłatny program

/nabór szkół zakończony/

Dzieci i młodzież z pomorskich szkół, zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych i zwiedzaniu ekspozycji Akwarium Gdyńskiego, których realizacja jest możliwa wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach działania 11.4 RPO WP 2014-2020.

Udział w projekcie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

„Od Bałtyku do Atlantyku – bioróżnorodność, klimat, wpływ działalności człowieka”

Na zajęcia realizowane w ramach projektu składają się: zdobywanie wiedzy, aktywna praca w laboratorium badawczym (60 minut) oraz samodzielne zwiedzanie ekspozycji Akwarium Gdyńskiego (około 70 minut). Zajęcia są prowadzone w zróżnicowany sposób, poprzez poszerzanie wiedzy i istotnych umiejętności, które mogą nie mieścić się w ramach tradycyjnych lekcji.

Rozwijanie znajomości ze środowiskiem morskim realizowane jest podczas zajęć w sposób różnorodny, poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza ramy programowe szkoły.

Dla kogo?

Zajęcia kierowane są do uczniów i uczennic szkół podstawowych (od 2 klasy SP) oraz ponadpodstawowych, z terenu województwa pomorskiego oraz powiatów ościennych. Zarówno formy dydaktyczne, jak i zakres wiedzy zdobywanej podczas tych spotkań dostosowywane są w taki sposób, by zaangażować uczniów z tak zróżnicowanych grup wiekowych. Jedna grupa zajęciowa składa się z 30 uczestników. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć równolegle dla 2 klas.

Dlaczego?

Organizacja zajęć jest częścią projektu: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni”, prowadzonego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach działania 11.4 RPO WP 2014-2020. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego regionu i osób go odwiedzających.

Po co?

Rozumienia zależności, które zachodzą pomiędzy środowiskiem morskim i życiem ludzi, warto rozwijać w młodym pokoleniu. W niedalekiej przyszłości, to obecni nastolatkowie, decydować będą o losie naszej planety.

Rezerwacja:

Udział w zajęciach WYMAGA WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI. Można jej dokonać do połowy grudnia 2023. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacji należy dokonać mailowo: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl

albo telefonicznie: +48 605 082 626 lub +48 58 732 66 20


Koordynatorka projektu: Małgorzata Żywicka
e-mail: mzywicka@mir.gdynia.pl
tel.: +48 587 32 66 22

Skip to content