Rozbudowa Ścieżki Dydaktycznej

Rozbudowa Ścieżki Dydaktycznej

Przestrzeń ekspozycyjna Akwarium Gdyńskiego powiększy się o 900m2! 08 lutego 2021 podpisaliśmy umowę z głównym wykonawcą projektu „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni”.

Całkowity koszt realizacji projektu – 16 521 573,79 zł
Dofinansowanie z RPO – 8 855 861,50 zł
Liczba zbiorników – 13
Ilość wody – 450 000 litrów
Największy zbiornik – 126 700 litrów
Najmniejszy zbiornik – 2 300 litrów
Spodziewany termin zakończenia realizacji – 31.12.2021 r.

Na dotychczas niezagospodarowanej powierzchni, w przyziemiu budynku, powstanie 13 zbiorników prezentujących zwierzęta wodne, które do tej pory, nie mogły być eksponowane.

W tych trzynastu akwariach znajdzie się więcej wody, niż wynosi obecnie kubatura wszystkich naszych zbiorników!

Najmniejszy będzie miał nieco ponad 2 tysiące, a największy niespełna 127 tysięcy litrów. Łącznie Akwarium Gdyńskiemu przybędzie 450 000 litrów wody.

W planowanej przestrzeni znajdą się akwaria, w których zamieszkają między innymi ryby chrzęstnoszkieletowe – rekiny i płaszczki. Zaprezentowane zostanie jak zmiany zasolenia, falowanie, czy różny rodzaj podłoża wpływają na to, jakie zwierzęta możemy spotkać w różnych akwenach.

Poza rozbudową ekspozycji, planujemy zorganizowanie wciągających aktywności dla dzieciaków i całych rodzin. Ta nowa przestrzeń pomoże nam tłumaczyć relacje, jakie łączą świat morski ze światem ludzi. Będzie nam też łatwiej opowiadać o problemach ekologicznych, którym przyroda musi w dzisiejszych czasach stawiać czoła.

Zaaranżowanie przestrzeni ekspozycyjnej w miejscu do tej pory nieprzygotowanym do przyjmowania turystów wymaga jednak na początku szeregu prac budowlanych. To między innymi wzmocnienie istniejącej konstrukcji budynku, obniżenie fundamentów i posadzki piwnicy, wykonanie klatki schodowej, doprowadzenie nowej windy oraz wszelkich niezbędnych instalacji.

Projekt w liczbach:

Wykonawca projektu został wyłoniony w ramach drugiego postępowania przetargowego. W pierwszym nadesłane propozycje realizacji przekraczały nasze możliwości finansowe. Drugie podejście zakończyło się sukcesem. Dwie firmy wyraziły chęć podjęcia tego wyzwania nadsyłając następujące oferty:

3JM Michał Bryłka – 16 181 412,60 zł;
Budimex SA – 19 964 868,00 zł.

Planowane prace budowlane powinny zakończyć się w grudniu 2023 r.

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie dla nas nie lada wyzwanie. Jednak planowane prace nie powinny wpłynąć w znaczący sposób na funkcjonowanie Akwarium Gdyńskiego.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach działania 11.4 RPO WP 2014-2020.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 16 521 573,79 zł.


Od Bałtyku do Atlantyku – bezpłatny program zajęć

W ramach realizacji projektu, dzieci i młodzież z pomorskich szkół zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych i zwiedzaniu ekspozycji Akwarium Gdyńskiego. Udział wymaga wcześniejszej rezerwacji. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego regionu i osób go odwiedzających.

O programie dowiesz się więcej tutaj.


10 marca 2021, dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego-PIB, z rąk Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego, odebrał symboliczny czek.

Opiewa on na kwotę 2,2 miliona złotych i jest wsparciem z Unii Europejskiej, które przyznał Samorząd Województwa Pomorskiego, na rzecz rozbudowy ścieżki edukacyjnej w Akwarium Gdyńskim.


Prace w naszej piwnicy trwają. Widać już zarys ostatecznej ekspozycji.

Skip to content