Ocean Literacy – świadomość morska

Ocean Literacy – świadomość morska

Ocean Literacy, a więc w tłumaczeniu świadomość morska, to rozumienie tego w jaki sposób wpływa na nas ocean oraz jaki wpływ mamy na niego my. Koncepcja powstała, jako wynik pracy naukowców, nauczycieli oraz edukatorów z USA. W 2004 roku, członkowie stowarzyszenia NMEA (National Marine Educators Association) zaniepokojeni faktem marginalizacji edukacji morskiej w szkołach rozpoczęli pracę nad narodową kampanią edukacyjną.

Niebawem koncepcja dotarła także do Europy, gdzie powstało EMSEA (European Marine Educators Association), stowarzyszenie zajmujące się popularyzacją wiedzy o morzu w Europie. By zrealizować ideę ocean literacy nawiązano międzynarodową współpracę naukowców, nauczycieli i edukatorów. Akwarium Gdyńskie MIR-PIB jest jedną z organizacji działających w obrębie EMSEA i odpowiedzialną za propagowanie idei w Polsce.

Świadomość morska opiera się na 7 założeniach. Sposób w jaki są sformułowane obrazuje interdyscyplinarność wiedzy o morzu. Treści te dostarczają organizacji, zgodności i spójności w przekazywaniu wiedzy o oceanie. W ramach promowania wiedzy o oceanie, prowadzimy portal poświęcony koncepcji ocean literacy i świadomości morskiej.

Zapraszamy na stronę oceanliteracy.pl. 

Skip to content