Laboratorium Biologiczne

Laboratorium Biologiczne

To sala przystosowana do prowadzenia zajęć laboratoryjno-badawczych, wyposażona w meble laboratoryjne oraz mikroskopy stereoskopowe, szkło laboratoryjne oraz przyrządy do pobierania próbek, przeznaczone dla uczestników zajęć warsztatowych. Sala jest przystosowana do prowadzenia zajęć dla grup maksymalnie 28 osobowych. Do wyposażenia sali należy sprzęt multimedialny, który umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowszych technik prezentacji obrazu oraz wizualizer pozwalający obserwować organizmy na dużym ekranie.

Skip to content