Eksperymentalna Pracownia Wody

Eksperymentalna Pracownia Wody

Zajęcia prowadzone w Eksperymentalnej Pracowni Wody są uzupełnieniem zajęć edukacyjnych z chemii wody. Zajęcia w tej sali prowadzone są w grupach 10-12 osobowych, poznajemy działanie filtrów odwróconej osmozy służące do odsalania wody, czy złóż jonitowych zmniejszających jej twardość ogólną. Prezentowane są sposoby oczyszczania wody morskiej na przykładzie akwarium rafowego. Dodatkowe stanowiska wyjaśniają, czym jest efekt cieplarniany oraz jaki odczyn ma woda deszczowzego to wynika. Eksperymenty pozwalają „dotknąć” sposobów usuwania fosforu ze ścieków, wykorzystując modelową oczyszczalnię ścieków. Pokaz kończy się prezentacją multimedialną.

Skip to content