Kaszuby na fali 2019


Zajęcia dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Grupa wiekowa: przedszkola, szkoła podstawowa
Koszt zajęć: bezpłatne

 

ZAPISY TRWAJĄ

 

Projekt „Kaszuby na fali”, dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest jedyną w swoim rodzaju formą edukacji przyrodniczo-językowej. W regionalnym języku kaszubskim uczestnicy zajęć poznają  bałtycką przyrodę. Na ukształtowanie kaszubskiej mentalności duży wpływ wywierało otoczenie jezior, lasów i morza. Rybołówstwo było – poza rolnictwem – wiodącym zajęciem ludności kaszubskiej. Dlatego tak ważne jest, aby edukować młodsze pokolenia oraz uświadamiać im zagrożenia dla fauny i flory bałtyckiej, spowodowane działalnością człowieka.

„Poznaj, aby zachować” to hasło przewodnie tego projektu. Poprzez poznanie języka, kultury i otaczającego nas świata przyrody budujemy poczucie odpowiedzialności za trwałość naszego dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie osoby – nauczyciela języka kaszubskiego oraz specjalistę Akwarium Gdyńskiego sprawującego pieczę nad poprawnością merytoryczną części biologicznej. Ponadto nad poprawnością językową będzie czuwało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które wyraziło chęć wzięcia udziału w projekcie jako nasz partner.

Zajęcia skierowane są do dzieci uczących się języka kaszubskiego.

 

Rezerwacja zajęć pod numerem: +48 587 326 628
Koordynator projektu: Magdalena Domańska | +48 587 326 628 | e-mail:mdomanska@mir.gdynia.pl

 

Zajęcia dla przedszkoli:


Zajęcia dla szkół podstawowych: