Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: ,,CITES, czyli czego nie zabierać jako pamiątki z wakacji”. Konwencja Waszyngtońska (CITES) chroni faunę i florę Ziemi przed nadmiernym eksploatowaniem jej przez człowieka. Reguluje handel międzynarodowy zarówno organizmów objętych jej zapisami, jak i wyrobów, które mogą powstać przy ich użyciu.

Akwarium Gdyńskie chce szerzyć świadomość istnienia konwencji i pomagać w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw konsumenckich podczas wakacji. Z tego powodu ogłaszamy konkurs na przygotowanie pracy plastycznej w postaci kolażu, na którym w kreatywny sposób zostanie zaprezentowany gatunek objęty zapisami Konwencji Waszyngtońskiej. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane będą jako grupowe, każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A1. Na etapie zgłoszenia pracy wymagane będzie jej przedstawienie w postaci czytelnych fotografii, które pozwolą na ocenę pracy. Jeżeli praca zostanie wybrana jako zwycięska, klasa zobowiązuje się do wysłania pracy do siedziby Akwarium Gdyńskiego. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, jednocześnie musi ona umożliwiać ewentualne wysłanie pracy. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych przeprowadzony zostanie w dniach od 9 września 2019 roku do 9 listopada 2019 roku.

Nagrodą dla zwycięskich klas będzie darmowe uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego oraz darmowe zwiedzanie ekspozycji z edukatorem.

Kryteria oceny:

  1. a) poziom artystyczny prac,
  2. b) jakość wykonania,
  3. c) oryginalność pracy,
  4. d) stopień trudności wykonania,
  5. e) zgodność pracy z zadaną tematyką.

Dokładny regulamin konkursu plastycznego oraz formularz zgłoszeniowy.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobami:

dr Paulina Mozolewska

mail: pjedrak@mir.gdynia.pl

tel.  +48 58 732 66 32

 

mgr Agata Skomar

mail: askomar@mir.gdynia.pl

tel. +48 587 326 607

Skip to content