Drugi odcinek z serii „Bałtycki Naukowiec” już online!

Drugi odcinek z serii „Bałtycki Naukowiec” już online!

Oceany stanowią 71% powierzchni kuli ziemskiej i mają istotne znaczenie w produkcji tlenu, wody, która krąży w atmosferze, a także są źródłem pożywienia dla ponad 3 miliardów ludzi na całej planecie. Z punktu widzenia całej ludzkości istotnym, współczesnym problemem jest fakt, że ponad 1/3 zasobów rybnych na świecie jest przełowiona. Nie chcemy, aby w przyszłości zabrakło ryb i bezkręgowców, gdyż miałoby to dla nas katastrofalne skutki. Naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego od wielu lat prowadzą badania dotyczące zasobów rybnych na Morzu Bałtyckim. Oceniają liczebność populacji, wiek i kondycję ryb bałtyckich. Obecnie na Bałtyku poławiamy głównie szproty, śledzie, stornie (flądry) i w niewielkiej ilości dorsze. Na podstawie badań naukowcy wyznaczają wskaźniki, które mówią nam ile ryb w danym miejscu i czasie możemy ze środowiska odłowić, aby utrzymać liczebność stad na bezpiecznym poziomie (skutecznie rozmnożyć w kolejnym roku).

Takie rybołówstwo określane jest jako zrównoważone. Istotną rolę w wyznaczaniu wskaźników na dany rok dla poszczególnych państw nadbałtyckich mają prace prowadzone w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) – organizacji założonej w 1902 roku w Kopenhadze, w celu badania zasobów morskich Północnego Atlantyku i mórz przyległych. Wszystkie państwa nadbałtyckie są członkami ICES. O zrównoważonym rybołówstwie i roli naukowca-matematyka w badaniach morza opowiada w tym odcinku profesor Jan Horbowy, kierownik Zakładu Zasobów Rybackich w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym.

Ryby możemy poławiać różnymi sposobami. To jak poławiamy ryby wpływa również na stan środowiska, w jakim żyją. Zadaniem ludzi jest dopasowanie rodzaju narzędzi połowowych do danego gatunku łowionej ryby i charakteru miejsca, z jakiego poławiamy. Poszukując w sklepie ryb, które pochodzą ze zrównoważonych połowów, szukajmy ryb i owoców morza, które mają specjalne certyfikaty. Jednym ze znaków gwarantujących, że dana ryba poławiana jest w sposób zrównoważony, jest niebieski znak MSC. MSC (Marine Stewardship Council) to organizacja pozarządowa, która od wielu lat działa na rzecz ochrony mórz i oceanów. Misją organizacji jest utrzymanie zasobów ryb i owoców morza na dobrym, stabilnym poziomie, w wyniku czego zachowany jest dostęp do żywności pochodzenia morskiego dla milionów ludzi na świecie. O metodach połowu oraz niebieskim certyfikacie MSC opowie dyrektor programu MSC w Polsce i Europie Centralnej Anna Dębicka.

Przed Tobą DRUGI odcinek pt. „Zrównoważone rybołówstwo”, zrealizowany w ramach projektu „Bałtycki Naukowiec”. Projekt obejmuje powstanie cyklu 12 filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych. Jest on dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do cyklu zapraszamy naukowców oraz osoby związane z tematem oceanografii. Opowiadają o zagadnieniach związanych z Morzem Bałtyckim, swojej pracy, prowadzonych przez siebie badaniach i urządzeniach, których używają do ich realizacji. Projekt realizowany jest przez Akwarium Gdyńskie, będące częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Patronami projektu są: European Marine Science Educators Association Fundacja Rozwoju Akwarium Gdyńskiego Partnerem odcinka 2 pt. „Zrównoważone rybołówstwo” jest: MSC Polska Więcej na temat projektu znajdziesz tutaj

Skip to content