Paku czarnopłetwy

Rząd: Characiformes (kąsaczokształtne) Rodzina: Serrasalmidae (piraniowate) Colossoma macropomum Jest to gatunek endemiczny (występujący wyłącznie w pewnym regionie) dorzecza Amazonki i …

Zebrasoma żółta

Rząd: Perciformes (okoniokształtne) Rodzina: Acanthuriade (pokolcowate) Zebrasoma flavescens Gatunek spotkamy w zachodniej i środkowej części Pacyfiku w wodach wokół Filipin, …

CITES

Według Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za zanikanie różnorodności biologicznej na Ziemi jest nadmierna eksploatacja …