Najeżka

Rząd: Tetraodontiformes (rozdymkokształtne) Rodzina: Diodontidae (najeżkowate) Diodon holocanthus Gatunek ten ma szeroki zasięg występowania skoncentrowany na wodach tropikalnych i subtropikalnych. …

Rekin wobbegong

Rząd: Orectolobiformes Rodzina: Orectolobidae Orectolobus wardi Wobbegong północny to przedstawiciel ryb chrzęstnoszkieletowych zasiedlający wody Zachodniego Pacyfiku okalające północną część Australii …

Mapa

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2315.860001540381!2d18.55504176623364!3d54.51833034397911!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x46fda73895878e65%3A0xb9e8a3098b7fe123!2sAkwarium+Gdy%C5%84skie+MIR!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1561980981309!5m2!1spl!2spl” width=”1920″ height=”600″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

Skrzydlica ognista

Rząd: Scorpaeniformes (skorpenokształtne) Rodzina: Scorpaenidae (skorpenowate) Pterois volitans Skrzydlica ognista zasiedla zachodni Pacyfik, od południowej Japonii po Australię i Filipiny. …