Baltic DigiTour

Baltic DigiTour

projekt wstępny: Baltic DigiTour

Jesteśmy partnerem projektu pn. „Connectivist Massive Open Online Courses for Digitalization in Baltic Tourism Attractions”. W wolnym tłumaczeniu na język polski, to: „Konektywistyczne Masowe Otwarte Kursy Online dla Ucyfrowienia Bałtyckich Atrakcji Turystycznych”. A w skrócie „Baltic DigiTour”. Jego celem jest opracowanie sposobów na powołanie i utrzymanie grupy praktyków, którzy podejmą wyzwanie znalezienia nowych możliwości w obszarze technologii cyfrowych, związanych z atrakcjami turystycznymi.

„Baltic DigiTour” to projekt typu seed money, współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie finansowe tego jednorocznego projektu ma pozwolić konsorcjum projektowemu na przeprowadzenie badań wstępnych i zdefiniowanie zakresu dla projektu głównego.

Partnerami projektu są:

Projekt będzie realizowany w terminie 01.10.2020 -30.09.2021.

W tym czasie planujemy przeprowadzenie następujących cztery analiz, które pomogą bardziej szczegółowo określić wymagania i możliwości realizacji przyszłego projektu głównego:

  • badanie istniejących modeli cMOOC i kryteriów sukcesu (analiza cMOOC),
    • wstępne badania ekspertów od treści, np. na uniwersytetach, wśród blogerów, grup internetowych, projektów dotyczących cyfryzacji w turystyce (analiza ekspertów merytorycznych),
    • analiza potrzeb i wymagań potencjalnych uczestników społeczności wiedzy oraz tych, którzy skorzystają z wypracowanej koncepcji cMOOC i przeniosą ją na inne obszary zarówno w turystyce, jak i poza nią (analiza interesariuszy),
    • badanie platform cMOOC wraz z oceną zasobów, ograniczeń, funkcjonalności (analiza platformy IT).

Na podstawie wyników powyższych analiz zidentyfikowane zostaną luki oraz zaproponowany sposób, w jaki realizacja międzynarodowego projektu mogłaby je wypełnić. Na tej podstawie opracowany zostanie pełen plan projektu i utworzone konsorcjum. Ponadto, przeanalizowane zostaną programy finansowania pod kątem ich przydatności dla potencjalnego projektu głównego.

Projekt wspiera Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) w Obszarze Tematycznym „Turystyka”.

Skip to content