Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

BalticMuseums

Baltic Museums: Love IT! (2017-2020)

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych produktów turystycznych z dziedziny turystyki przyrodniczej i turystyki kulturalnej w rejonie południowego Bałtyku. Najważniejszy produkt to aplikacja, którą użytkownik może pobrać na własne urządzenie (smartphone, tablet), co zapewni lepszy komfort zwiedzania. Aplikacja będzie zawierała gry edukacyjne, nowatorskie rozwiązania multimedialne i elementy rozszerzonej rzeczywistości.
Na rynek wprowadzona zostanie nowa marka regionalna (nazwa robocza: South Baltic Spotter), dzięki temu nowe produkty będą lepiej rozpoznawalne na rynku. Współpraca transgraniczna będzie sukcesywnie wzmacniana przez współpracę z nowymi partnerami.
Proces projektowania nowych produktów w oparciu o potrzeby użytkownika będzie realizowany w instytucjach partnerskich poza sezonem turystycznym. Nowatorskie podejście tworzenia produktów turystycznych polega na zaangażowaniu pasjonatów IT w „hackathonach”, czyli maratonach programowania.
Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia popularności atrakcji przyrodniczych i kulturalnych południowego Bałtyku jako miejsc turystycznych.

Dlaczego to robimy?

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne jest podstawą wielu ofert turystycznych, które są dostępne bez względu na pogodę czy sezon roku i odgrywają istotną rolę edukacyjną. Istnieje tu wciąż duże pole do działania. Trzy główne wyzwania to: poprawa jakości usług turystycznych, zwłaszcza podczas sezonu; zwiększenie oferty dla turystów zagranicznych; opracowanie spójnej oferty turystycznej świadczonej przed instytucje południowego Bałtyku. Inne wyzwanie to przygotowanie instytucji turystycznych do wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych. Zaproponowana forma projektu pozwala na rozwijanie nowych technologii przez ich użytkowników, czyli pasjonatów IT, podczas maratonów programowania. Wprowadzanie produktów regionalnych pod wspólną marką pozwala na zwiększenie świadomości użytkowników.

Wybrane podejście zapewnia jakość produktów doskonaloną w perspektywie doświadczeń użytkownika, charakteryzuje się oszczędnym podejściem do wydawania funduszy na nowe technologie i pozwala wykorzystać różne umiejętności partnerów projektu we wspólnym celu.

BalticMuseums 2.0 Plus (2010 – 2015)

Pragnąc zapewnić wysoki komfort zwiedzania, zarówno osobom dorosłym jak i najmłodszym, od 2010 roku Akwarium Gdyńskie realizowało projekt BalticMuseums 2.0 Plus. Przy współpracy z ośrodkami naukowymi i muzeami oceanograficznymi Południowego Bałtyku, stworzyliśmy elektroniczny system oprowadzania gości (tzw. eGuide).Dajemy Państwu niepowtarzalną okazję bliższego poznania naszych zwierząt, wraz z nowoczesnym przewodnikiem eGuide. Dorosłych w świat podwodnego ogrodu zoologicznego wprowadzi m.in. popularna lektorka filmów przyrodniczych – Krystyna Czubówna, dzieci zaś zostaną porwane w wir bajek, których bohaterami są mieszkańcy zbiorników.

Wychodząc naprzeciw również gościom zagranicznym, opracowaliśmy wycieczki w języku angielskim oraz niemieckim.

Projekt BalticMuseums 2.0 Plus , jest kontynuacją projektu BalticMuseums 2.0 w ramach którego partnerzy opracowali wspólną platformę informacyjną muzeów oceanograficznych, wirtualne wycieczki i inne ciekawe produkty przeznaczone dla turystów odwiedzających kraje Południowego Bałtyku.

Partnerzy projektu:

Więcej o projekcie na stronie: www.balticmuseums.org.

BalticMuseums 2.0 (2009 – 2012)

Projekt BalticMuseums 2.0 to projekt zakończony w 2012 roku. Jednym z najważniejszych efektów projektu jest platforma informacyjna (Online Information Platform) bałtyckich muzeów oceanograficznych opracowana przy współpracy 6 ośrodków naukowych i edukacyjnych z krajów Południowego Bałtyku. Informacje przetłumaczone zostały na 6 języków, w celu dotarcia do jak największej liczby zagranicznych odbiorców.

Partnerzy pracowali nad wspólną promocją oraz systemem sprzedaży biletów online. Dodatkowym produktem są wycieczki wirtualne po Akwarium Gdyńskim MIR-PIB z Gdyni, Litewskim Muzeum Morza z Kłajpedy, Niemieckim Muzeum Morskim ze Stralsundu i Muzeum Wszechoceanu z Kaliningradu. W ramach projektu muzea przygotowały prototyp urządzeń eGuide – elektronicznych przewodników po ekspozycjach. System elektronicznego oprowadzania gości został rozwinięty w kontynuacji projektu – BalticMuseums 2.0 Plus.

W ramach współpracy partnerzy przygotowali również specjalną stroną poświęconą dzieciom zainteresowanych życiem w morzu, tzw. „Strefę dla dzieci„.

Współpraca miała podnieść atrakcyjność muzeów partnerskich za granicą, wspomagając w ten sposób rozwój lokalnej turystyki.

Partnerzy projektu:

Więcej o projekcie na stronie: www.balticmuseums.org.


Koordynator - Grażyna Niedoszytko: +48 58 732 66 23 | gniedoszytko@mir.gdynia.pl
Skip to content