Zebrasoma żółta

Zebrasoma żółta

Zebrasoma flavescens

Rząd: Perciformes (okoniokształtne) | Rodzina: Acanthuriade (pokolcowate)

Gatunek spotkamy w zachodniej i środkowej części Pacyfiku w wodach wokół Filipin, Wietnamu, Papui – Nowej Gwinei, Guam, południowej Japonii, Mikronezji, Hawajów czy Wysp Marschalla. Najliczniej występuje na Hawajach, gdzie też jest poławiany jako ryba akwariowa. Zamieszkuje obszary bogato porośnięte koralowcami oraz laguny na obrzeżach raf. Pomimo tego iż spotkać go można na głębokości ponad 40 metrów, preferuje płytsze wody do 20 metrów. Żywi się głównie glonami porastającymi koralowce oraz dno morskie. Ma w zwyczaju oczyszczać skorupy żółwi z porastających je glonów. Może żyć ponad 40 lat, osiągając długość maksymalną wynoszącą 20 cm. W pierwszych latach życia wzrost jest bardzo szybki, dwuletnia ryba może mieć już długość 10 cm. Przyrost długości znacznie zwalnia po osiągnięciu dojrzałości, czyli po około 5 latach, przy czym samice dojrzewają wcześniej, a więc mają mniejsze rozmiary ciała. W naturze spotykany jest pojedynczo, w parach lub w niewielkich grupkach po kilka sztuk, ale nie tworzy trwałych stad. Wykazuje agresję wobec innych przedstawicieli rodziny pokolcowatych. Jest to ryba bardzo aktywna i ciekawska w ciągu dnia, zaś nocą szuka kryjówek.

Ciało zebrasomy ma charakterystyczny żywy żółty kolor który blednie nocą, zaś na bokach pojawia się wówczas ciemniejsze zabarwienie.

Jak pozostałe pokolce, ma u nasady ogona dwa ostre kolce, które służą do obrony, bądź też do walk terytorialnych. Najprawdopodobniej nie posiada gruczołu jadowego przy kolcach. Jest rozdzielnopłciowa i jajorodna. Tarło zachodzi w parach lub w niewielkich grupach i jest ściśle związane z fazami Księżyca. Samce demonstrują wówczas ciekawe tańce godowe.

Wędrówki dobowe zebrasomy

U zebrasomy widoczny jest wyraźny przestrzenny podział siedliskowy pomiędzy osobnikami młodocianymi a dojrzałymi. Młode osobniki zasiedlają głębsze obszary rafy koralowej, gdzie znajdują schronienie, natomiast po osiągnięciu dojrzałości przemieszczają się w płytsze rejony obfite w pokarm. Dobowe migracje ryb młodych mają niewielki zakres, w odróżnieniu od ryb dorosłych, które mogą pokonywać dystans nawet 800 metrów pomiędzy ich siedliskiem dziennym a nocnym. Dzień spędzają na żerowaniu w płytszych (<10m) zdominowanych przez glony siedliskach, zaś o zmierzchu przemieszczają się w głębsze rejony rafy, w celu znalezienia schronienia.

Skip to content