Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego (2007 – 2013)

Siedziba Akwarium Gdyńskiego to budynek nietypowy – kiedy budowano go na początku XX wieku, nie myślano jeszcze o tym, że będzie to kiedyś dom dla prawie 2 tysięcy zwierząt. Prowadzenie ogrodu zoologicznego w tak wyjątkowej lokalizacji wymaga stałego dostosowywania go do potrzeb zarówno jego mieszkańców, jak i ponad 300 tysięcy osób, które rokrocznie przekraczają jego progi. Od początku lipca 2013 roku komfort zwiedzania ekspozycji znacznie wzrósł w związku z uruchomieniem klimatyzacji.

Kolejnym etapem prac jest realizacja projektu „Kompleksowa termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego”, który został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Efekt działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest odczuwalny szczególnie w upalne dni. Ze względu na specyfikę naszej działalności wykonawcy nie mieli łatwego zadania – realizacja projektu nie mogła wpłynąć na pracę Akwarium. Z tego względu większość prac budowlanych musiała być prowadzona w godzinach nocnych oraz po godzinach udostępnienia Akwarium dla zwiedzających. Szczególne emocje towarzyszyły pracom wykonywanym w obrębie zbiorników z anakondami i piraniami.

MIR-PIB wykazał się oszczędnością w wydawaniu środków unijnych podczas realizacji projektu. Dzięki udanej współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego, zaoszczędzone środki udało się przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej w całym budynku.

Zmiany, które zaszły dzięki projektowi:

Docieplenie dachów i stropodachów
Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z pozyskaniem darmowej energii z kolektorów słonecznych zlokalizowanych na dachu budynku
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Wymieniona została stolarka okienna
Sale ekspozycyjne wyposażone zostały w nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji
na dachu budynku ustawiono cztery duże centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła o łącznej wydajności ponad 34 tys. m3/h

Kilka faktów o projekcie:

FINANSOWANIE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.Oś priorytetowa 5 : środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.5: Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii na realizację projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdyni”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 204 113,30 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 087 860,47 zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: luty 2012 – wrzesień 2013

CEL PROJEKTU: Poprawa stanu infrastruktury energetycznej budynku Akwarium Gdyńskiego, zwiększenie sprawności wykorzystania istniejących instalacji i urządzeń oraz poprawa warunków korzystania z sal ekspozycyjnych. Dzięki efektywniej funkcjonującej infrastrukturze energetycznej ograniczone zostało zużycie energii cieplnej w budynku oraz zmniejszony został poziom zanieczyszczenia środowiska.

Artykuł o termomodernizacji w Akwarium Gdyńskim: portal Trójmiasto.pl

Kierownik Projektu:

Anna Konefał – Sekcja Inwestycji
Morski Instytut Rybacki – PIB
tel. + 48 587 356 375
e-mail: anna.konefal@mir.gdynia.pl

Skip to content