Odc. 10: Biopaliwa

Odc. 10: Biopaliwa

Rozwój cywilizacji powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska, m.in. dużą ilością spalin pochodzących z paliw kopalnych. Czy możemy temu jakoś zapobiec? Tak, alternatywą dla oleju napędowego, benzyny, czy też gazu ziemnego są biopaliwa. Są to paliwa powstałe w wyniku przetworzenia produktów pochodzenia organicznego, zwanych biomasami. Do produkcji biopaliw wykorzystuje się przede wszystkim buraki cukrowe, ziarna zbóż, kukurydzę, trzcinę cukrową, rośliny oleiste takie jak: rzepak, palma czy jatropha, a także słomę, drewno odpadowe, osady ściekowe, kompost, śmieci czy resztki żywności. Biomasa roślinna, z której produkowane są biopaliwa, jest magazynem energii słonecznej.

Biopaliwa dzielimy na 3 generacje, w zależności od produktów z których powstają.

Biopaliwa I generacji wytwarzane są z trzciny cukrowej, kukurydzy, pszenicy oraz buraków cukrowych. Substancje organiczne pochodzące z tych roślin można także wykorzystać do produkcji pożywienia i pasz, dlatego produkcja biopaliw I generacji konkuruje z produkcją żywności. Niestety nie zawsze starcza surowca na oba procesy.

Biopaliwa II generacji związane są z produktami celulozowymi, takimi jak drewno, słoma, wieloletnie trawy lub odpadki przemysłu drzewnego. Te biopaliwa mogą zaspokoić zapotrzebowanie na paliwa w zrównoważony i korzystny dla środowiska sposób, gdyż nie mają wpływu na produkcję żywności. Ponad to ich zaletą jest możliwość wykorzystania całej rośliny, a nie tylko jej części (np. ziaren). Głównym problemem przy ich produkcji są jednak procesy mające na celu uwolnienie cukrów prostych.

Biopaliwa III generacji powstające z glonów wydają się być najlepszym rozwiązaniem. Algi charakteryzują się bardzo szybkim wzrostem. Szybkie dzielenie się komórek mikroglonów skutkuje szybkim przyrostem biomasy roślinnej, która jest bardzo dobrym prekursorem biopaliwa.  Do wzrostu wymagają jedynie dwutlenku węgla, energii słonecznej oraz substancji odżywczych. Glony pozwalają także na bardzo efektywne wykorzystanie terenu, gdyż z jednostki powierzchni można uzyskać nawet 30-krotnie więcej energii niż w przypadku biopaliw I i II generacji.

Przed Tobą DZIESIĄTY odcinek pt. „Biopaliwa”, zrealizowany w ramach projektu „Bałtycki Naukowiec”.

Na temat biopaliw wypowiadają się Katarzyna Borowiak-Dzwonkowska oraz Marek Klin.

Projekt obejmuje powstanie cyklu 12 filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych. Jest on dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do cyklu zapraszamy naukowców oraz osoby związane z tematem oceanografii. Opowiadają o zagadnieniach związanych z Morzem Bałtyckim, swojej pracy, prowadzonych przez siebie badaniach i urządzeniach, których używają do ich realizacji.

Projekt realizowany jest przez Akwarium Gdyńskie, będące częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Patronami projektu są: European Marine Science Educators Association

Fundacja Rozwoju Akwarium Gdyńskiego

Partnerem odcinka 10 pt. „Biopaliwa” jest: Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej na temat projektu znajdziesz na https://oceanliteracy.pl/category/filmy-baltycki-naukowiec/

Skip to content