Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Ocean Literacy – zrozum swój ocean

Ocean Literacy to rozumienie tego w jaki sposób wpływa na nas Ocean oraz jaki wpływ mamy na niego my. Koncepcja Ocean Literacy powstała, jako wynik pracy naukowców, nauczycieli oraz edukatorów z USA. W 2004 roku, członkowie stowarzyszenia NMEA (National Marine Educators Association) zaniepokojeni faktem marginalizacji edukacji morskiej w szkołach rozpoczęli pracę nad narodową kampanią edukacyjną. Wkrótce potem utworzono definicję „ocean literacy”, co tłumaczyć można jako „rozumienie oceanu”.

Niebawem koncepcja dotarła także do Europy, gdzie powstało EMSEA (European Marine Educators Association), stowarzyszenie zajmujące się popularyzacją wiedzy o morzu w Europie. By zrealizować ideę ocean literacy nawiązano międzynarodową współpracę naukowców, nauczycieli i edukatorów. Akwarium Gdyńskie MIR-PIB jest jedną z organizacji działających w obrębie EMSEA i odpowiedzialną za propagowanie idei w Polsce.

Ocean Literacy opiera się na 7 założeniach. Sposób w jaki są sformułowane obrazuje interdyscyplinarność wiedzy o morzu. Treści te dostarczają organizacji, zgodności i spójności w przekazywaniu wiedzy o oceanie.

Ocean pokrywa większość powierzchni naszej planety, reguluje pogodę i klimat, dostarcza większość tlenu, którym oddychamy, jest źródłem pożywienia. Po dekadach zanieczyszczania, degradacji siedlisk i niezrównoważonego rybołówstwa, a obecnie także zmian klimatycznych oraz zakwaszania wód, zdrowie oceanu jest silnie zagrożone. Im większa jest wiedza publiczna, tym chętniej wspierana jest działalność na rzecz zdrowia oceanu. Edukacja morska społeczeństwa jest ważnym aspektem rozwiązania wielowymiarowych i krytycznych problemów.

By dowiedzieć się więcej o tym jak rozwijamy pracę nad tym zagadnieniem w Polsce lub rozpocząć z nami współpracę odwiedź naszą stronę Ocean Literacy lub dołącz do naszej grupy European Marine Science Educators Association – Baltic Sea na Facebook’u.


Koordynator - Grażyna Niedoszytko: +48 58 732 66 23 | gniedoszytko@mir.gdynia.pl
Skip to content