CITES

CITES

Według Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za zanikanie różnorodności biologicznej na Ziemi jest nadmierna eksploatacja gatunków przez człowieka. Na początku lat 70. powołano do życia specjalne porozumienie międzynarodowe, nazwane Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, czyli z angielskiego „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” – CITES.

Konwencja Waszyngtońska poprzez system specjalnych zezwoleń reguluje międzynarodowy (transgraniczny) handel okazami niektórych gatunków roślin i zwierząt, a także produktów pochodnych z nich wykonanych np. paski do zegarków wykonane ze skóry krokodyli. Na chwilę obecną CITES obejmuje około 30 tys. gatunków roślin oraz 5.6 tys. gatunków zwierząt. Taksony objęte Konwencją Waszyngtońską znajdują się w 3 załącznikach (oznaczonych liczbami rzymskimi: I, II i III) i w zależności od tego w którym załączniku figurują, dotyczą ich nieco odmienne zasady.

Akwarium stanowi schronienie dla zwierząt z list CITES. Niektóre z nich pochodzą z nielegalnych transportów zatrzymanych w Polsce przez celników. Większość gatunków CITES w Akwarium pochodzi z załącznika II.

ZAŁĄCZNIK I

Zawiera listę gatunków zagrożonych wyginięciem którymi obrót w celach komercyjnych (handlowych) jest zabroniony.

  ZAŁĄCZNIK II

  Zawiera listę gatunków które niekoniecznie muszą być zagrożone wyginięciem, ale niekontrolowany obrót handlowy mógłby szybko doprowadzić do ich zagłady. Dlatego też na eksport czy import tych gatunków (jak również wyrobów z nich) trzeba mieć stosowne zezwolenia.

   ZAŁĄCZNIK III

   Zawiera listę gatunków które są chronione w poszczególnych państwach.

    Skip to content