Akwarium dla mediów

Kontakt Grażyna Niedoszytko e-mail: gniedoszytko@mir.gdynia.pl tel. +48 587 326 623 Pliki do pobrania: Logotyp Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB [zip: cdr/psd/jpg/png/ai] Logotyp Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego [zip: cdr/psd/jpg/png/ai] Księga znaku Akwarium Gdyńskiego

CITES

Według Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za zanikanie różnorodności biologicznej na Ziemi jest nadmierna eksploatacja gatunków przez człowieka. Na początku lat 70. powołano do życia specjalne porozumienie międzynarodowe, nazwane Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, czyli z angielskiego „Convention on International Trade in Endangered Species[…]