zwierzęta akwarium

Arapaima

Rząd: Osteoglossiformes (kostnojezykokształtne) Rodzina: Arapaimidae Arapaima gigas Naturalny zasięg tej słodkowodnej ryby obejmował dorzecze Amazonki, z wyjątkiem obszarów Boliwii i …

Arowana srebrna

Rząd: Osteoglossiformes (kostnojęzykokształtne) Rodzina: Osteoglossidae (kostnojęzykowe) Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) Ryba ta występuje w słodkich wodach Ameryki Południowej, a konkretnie …

Stornia

Platichthys flesus Rząd: Pleuronectiformes (flądrokształtne) | Rodzina: Pleuronectidae (flądrowate) Ta płaska ryba zasiedla europejskie wody przybrzeżne od Morza Barentsa i …

Chetonikowate

Rząd: Perciformes (okoniokształtne) Rodzina: Chaetodontidae (chetonikowate) W rodzinie chetonikowatych wyodrębniono 132 gatunki ryb, należące do 12 różnych rodzajów, przy czym …

Koralowce miękkie

Typ: Cnidaria (parzydełkowce) Gromada: Anthozoa (koralowce) Rząd: Alcyonacea (koralowce miękkie) Alcyonacea to zwierzęta wyłącznie morskie, należące do gromady koralowców, występujące …

Szkaradnica

Rząd: Scorpaeniformes (skorpenokształtne) Rodzina: Synanceiidae (szkaradnicowate) Synanceia verrucosa Gatunek ten występuje w płytkich tropikalnych wodach morskich Oceanu Indyjskiego i w …

Skip to content