Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych w związku z rezerwacją usługi edukacyjnej

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO),  przekazujemy Państwu poniższe informacje:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą przy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, KRS 0000131987, NIP: 586-010-24-41, REGON: 000144733, adres e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mir.gdynia.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • dokonanie rezerwacji oraz podejmowanie niezbędnego kontaktu na podstawie zamiaru zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja umowy sprzedaży biletu/usługi edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych związanych przede wszystkim z ewentualnym wystawieniem faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa o podatku dochodowym od towaru i usług, ustawa Ordynacja podatkowa.
 • Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania rezerwacji oraz ewentualnego wystawienia faktury. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie powyższego.
 • Odbiorcami danych osobowych będą uprawnione organy państwa, operatorzy płatności, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca usług prawnych, ochrony danych osobowych, oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 • Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego lub anulowania rezerwacji, a w przypadku wystawienia faktury przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, który wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia).
 • Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w wybrany przez siebie sposób:
 • Wysłanie wiadomości e-mail na adres: akwarium@mir.gdynia.pl
 • Listownie na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia z dopiskiem „Dane osobowe”

 

Skip to content