Ziemia – planeta mórz

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Koszt zajęć: 135 zł
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa

Wykład poświęcony oceanom i wchodzącym w ich skład morzom. Prezentacja multimedialna wprowadza podział mórz ze względu na położenie oraz zagadnienia związane z  właściwościami wody morskiej, tj. zasolenie, barwa, temperatura, ruchy wody morskiej. Na zajęciach z tego tematu dowiadujemy się np. tego, że istnieje morze do którego nie przylega żaden ląd, jak powstają niszczycielskie fale tsunami, dlaczego Morze Białe jest białe… W trakcie zajęć omawiane są najciekawsze pod względem biologicznym morza świata. Podczas wykładu istnieje możliwość wypełniania kart pracy.

Powrót na stronę główną >