Ziemia – planeta mórz

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa
Maksymalna liczba uczestników: 50 osób
Czas trwania zajęć: 45 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 125 zł

Wykład poświęcony oceanom i wchodzącym w ich skład morzom. Prezentacja multimedialna wprowadza podział mórz ze względu na położenie oraz zagadnienia związane z  właściwościami wody morskiej, tj. zasolenie, barwa, temperatura, ruchy wody morskiej. Na zajęciach z tego tematu dowiadujemy się np. tego, że istnieje morze do którego nie przylega żaden ląd, jak powstają niszczycielskie fale tsunami, dlaczego Morze Białe jest białe… W trakcie zajęć omawiane są najciekawsze pod względem biologicznym morza świata. Podczas wykładu istnieje możliwość wypełniania kart pracy.

Inne prezentacje: