Wielka Rafa Koralowa

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa
Maksymalna liczba uczestników: 50 osób
Czas trwania zajęć: 45 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 125 zł

„Wielka Rafa Koralowa” to temat kierowany do osób od 11 roku życia. Jest to 45 minutowa prezentacja multimedialna prowadzona w Sali Kinowej, w czasie której uczestnicy dowiadują się, gdzie jest największa z raf, jakie zwierzęta budują rafy koralowe, jakie są ich wymagania. Poznają również innych mieszkańców tych niezwykle barwnych miejsc – ryby, głowonogi, szkarłupnie oraz poznają zagrożenia i sposoby ochrony tych ekosystemów. W trakcie prezentacji istnieje możliwość wypełniania materiałów edukacyjnych w formie testów.

Inne prezentacje: