Tridacna maxima (przydacznia niebieska)

Małż uważany wciąż za stosunkowo licznie występujący od Morza Czerwonego i wybrzeży wschodniej Afryki, poprzez Indopacyfik do wschodniego Pacyfiku. Znajduje się w Załączniku II list CITES. Osiąga maksymalną wielkość 40 cm.