Szkarłupnie – niezwykłe zwierzęta morskie

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 20-30 osób
Koszt zajęć: 185 zł
Czas trwania zajęć: 60 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Zajęcia składają się z wykładu (do 30 min) i części praktycznej w sali laboratoryjnej (do 30 min). Prezentacja multimedialna omawia ogólną budowę zewnętrzną i wewnętrzną szkarłupni, wprowadza pojęcie symetrii budowy ciała. przedstawia warunki w jakich żyją, zwyczaje pokarmowe, poszczególne gromady oraz ciekawostki związane z ich życiem. W laboratorium oglądamy rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce. Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne w postaci karty pracy.

Powrót na stronę główną >