Ssaki morskie

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Koszt zajęć: 135 zł
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa
Maksymalna liczba uczestników: 50 osób
Czas trwania zajęć: 45 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum
Koszt zajęć: 125 zł

Do zajęć wprowadzono ogólny podział ssaków morskich na syreny (manaty, diugonie), płetwonogie (foki, uchatki, morsy) i walenie (fiszbinowce, zębowce). Do wykładu włączono także sylwetki dwóch organizmów silnie związanych z morzem: wydrozwierza i niedźwiedzia polarnego. Na zajęciach z tego tematu dowiadujemy się na przykład, ile metrów liczy największe zwierzę na kuli ziemskiej, czym jest echolokacja i jakie gatunki ssaków spotykane są w Morzu Bałtyckim. Istnieje możliwość wypełniania materiałów edukacyjne w trakcie prezentacji multimedialnej.

Inne prezentacje:

 

Powrót na stronę główną >