Spotkanie z Morzem Bałtyckim | Gdynia 2020

Projekt edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” skierowany jest do dzieci i uczniów z gdyńskich przedszkoli publicznych i szkół podstawowych. Program ma na celu popularyzację wiedzy na temat Morza Bałtyckiego, a zwłaszcza jego ochrony. Zakres i poziom zajęć jest dostosowywany do określonych grup wiekowych. Planowanym efektem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodych gdynian w zakresie bioróżnorodności Morza Bałtyckiego oraz ochrony środowiska i ekologii regionu, a także modyfikowanie postaw młodych ludzi wobec przyrody i środowiska na bardziej świadome i odpowiedzialne. Udział w warsztatach jak i zwiedzaniu Akwarium Gdyńskiego dla gdyńskich placówek oświatowych jest bezpłatny. Projekt został dofinansowany ze środków Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. O przyjęciu grupy do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach: marzec-kwiecień (rok szkolny 2019/2020) oraz wrzesień-listopad (rok szkolny 2020/2021).


W tegorocznej edycji projektu Akwarium Gdyńskie planuje przeprowadzenie 100 dedykowanych warsztatów według rozdzielnika:

  1. SZKOŁY PODSTAWOWE: dla 60 klas SP

Tytuł zadania: „Bałtyckie warsztaty”

Czas trwania zajęć: 90 min.

przerwa, samodzielne zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego (ok. 90 min.)

marzec-kwiecień 2020 – kl. VI / wrzesień-listopad 2020 – kl. VII
(temat do wyboru: „Mieszkańcy Bałtyku” lub „Ptaki polskiego wybrzeża”)

marzec-kwiecień 2020 – kl. II / wrzesień-listopad 2020 – kl. III
(temat do wyboru: „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” lub „Ptaki polskiego wybrzeża”)

W przypadku szkół specjalnych zajęcia o Bałtyku przygotowywane są pod indywidualne potrzeby uczniów.

  1. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE i klasy 0 SP: dla 40 grup dzieci w wiek 4-6 lat

Tytuł zadania: „Bałtycki dom i jego lokatorzy”

Czas trwania zajęć: 60 min.

przerwa, samodzielne zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego (ok. 90 min.)

Centrum Edukacji i rezerwacja zajęć: +48 58 732 66 20
Koordynator projektu – Małgorzata Żywicka: +48 58 732 66 22 | mzywicka@mir.gdynia.pl 

Program zajęć dla młodzieży szkolnej

Zajęcia laboratoryjne „Mieszkańcy Bałtyku” składają się z trzech modułów: udziału w prezentacji multimedialnej dotyczącej ogólnej charakterystyki Morza Bałtyckiego oraz współcześnie żyjących w nim organizmów (30 min.); obserwacji mikroskopowej materiału biologicznego w warunkach laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem pięciu grup środowiskowych: fitoplankton, zooplankton, fitobentos, zoobentos, nekton (30 min.) i podsumowania: wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce podczas wizyty w gdyńskiej marinie (30 min.). Poszczególne części zajęć zawierają zarówno elementy indywidualnej pracy ucznia jak i zespołowej.

Zajęcia terenowe „Ptaki polskiego wybrzeża” składają się z dwóch modułów: udziału w prezentacji multimedialnej dotyczącej ogólnej charakterystyki awifauny południowego Bałtyku, w tym metod identyfikacji, bioróżnorodności i obszarów chronionych ptactwa wodnego (45 min.) oraz samodzielnego oznaczania ptaków w terenie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (45 min.).

Program zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych

Zajęcia laboratoryjne „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” składają się z trzech modułów: udziału w prezentacji multimedialnej dotyczącej występowania gatunków w morzu   (30 min.); części praktycznej w laboratorium polegającej na indywidualnej pracy ucznia z mikroskopem (30 min.) oraz podsumowania w formie tworzenia plakatów przedstawiających organizmy żyjące w Bałtyku (praca zespołowa) (30 min.).

Zajęcia terenowe „Ptaki polskiego wybrzeża” składają się z trzech modułów: udziału w prezentacji multimedialnej, która dotyczy: bioróżnorodności awifauny polskiego wybrzeża, występowania i znaczenia gatunków, określania wzajemnych relacji troficznych w morzu (30 min.); indywidualnej pracy uczniów w terenie, polegającej na obserwacji i oznaczaniu gatunków ptaków z wykorzystaniem lornetek (30 min.) oraz  podsumowania (30 min.) w formie tworzenia plakatów przedstawiających wybranych przedstawicieli awifauny: mewy, kaczki, łabędzie, kormorany (praca zespołowa).

Program zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat

Zajęcia „Bałtycki dom i jego lokatorzy” prowadzone w formie edukacji przez zabawę składają się z trzech części: prezentacji multimedialnej na temat różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego, charakterystyki siedlisk współczesnych mieszkańców Bałtyku oraz roli jaką roli jaką wybrani przedstawiciele bałtyckiej fauny i flory pełnią w naszym morzu; dramy, podczas której dzieci stają się morzem i wcielają się w role (wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania, sprzyja aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej, umacnia więzi koleżeńskie i grupowe oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności); podsumowania polegającego na samodzielnym wypełnianiu przez dzieci materiałów edukacyjnych.

 


Koordynator - Małgorzata Żywicka: +48 58 732 66 22 | mzywicka@mir.gdynia.pl