Spotkanie z Morzem Bałtyckim

Rodzaj zajęć: Zajęcia terenowo-laboratoryjne
Maksymalna liczba uczestników: 20-30 osób
Koszt zajęć: 235 zł
Czas trwania zajęć: 90 min.
Przestrzeń dydaktyczna: pobliska marina, Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Temat proponowany w okresie od kwietnia do września. Pierwsza część zajęć to 30-minutowa prezentacja multimedialna „Co żyje w Bałtyku – spacer po plaży”, w trakcie której dzieci dowiadują się, jakie zwierzęta mogą napotkać na plaży podczas zwykłego spaceru, co żyje w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Druga część , również 30-minutowa, to wyjście w teren, na nabrzeża w pobliżu Akwarium Gdyńskiego z siatkami – podbierakami . W tej części zajęć dzieci pod opieką prowadzącego łowią organizmy przybrzeżne, które następnie, po powrocie do Akwarium, oglądają w laboratorium. Praca w laboratorium trwa kolejne 30 minut. Dzieci przy użyciu lup i binokularów oglądają złowione okazy oraz przygotowany wcześniej materiał biologiczny, rozpoznają bałtyckie krewetki i małże. W czasie zajęć dzieci wypełniają przygotowane karty pracy. Warunkami przeprowadzenia zajęć terenowych jest odpowiednia pogoda. W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zrealizowania zajęć laboratoryjnych.

Powrót na stronę główną >